Intro - Fagpersoner

”Angst er en helt almindelig menneskelig følelse, som beskytter os mod det, der er farligt. Men hos nogle kommer angsten, selvom der ikke er nogen fare....”

Det følgende materiale er til lærere, pædagoger, ledelse og andre fagpersoner i skolen.

Materialet består af:

 • Dokumentariske film og interviews
 • Forslag til undervisningsaktiviteter og debatoplæg
 • Faglig viden og inspiration
 • Råd og vejledning til anvendelse af materialet
 • Links og henvisninger til supplerende materiale og viden

Formålet er:

 • At formidle viden om angst hos børn og unge.
 • At anvise redskaber og værktøjer til at kunne hjælpe, støtte og rådgive familier og den enkelte elev med angst.

Oversigt over filmmaterialet:

 • Fire korte dokumentariske temafilm, som hver på sin måde handler om angst hos børn og unge i forhold til skoleliv. Til filmene er knyttet debat- og diskussionsoplæg, som kan anvendes ved team- og klassemøder og i forbindelse med skolens pædagogiske udviklingsarbejde. Herunder skole-hjem-samarbejdet. Se mere under ”Dokumentarfilm”.
 • To dokumentarfilm om børn og unge med angst. Produceret for henholdsvis børn mellem 11 og 13 år og unge mellem 14 og 17 år. Til børne- og ungefilmene er knyttet aktivitetsforslag til undervisningsbrug. Læs mere under Aktiviteter. Find de to film under menupunkterne ”11 – 13 år” og ”14 – 17 år”.
 • Forældrefilm. En kortere dokumentarfilm primært henvendt til forældre. Til dokumentarfilmen er knyttet debat- og diskussionsoplæg, som fx kan anvendes i forbindelse med skole-hjem-arrangementer. Find filmen under ”Forældre”.
 • Tre korte interviews med Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi og sundhedspsykologi. Leder af Angstklinikken for Børn og Unge i Aarhus. Se mere under ”Hvad er angst?”
 • Personlige fortællinger. I seks korte film beskriver en familie, hvordan hverdagen præges, når et barn i familien har en angstlidelse. Find filmene under ”Råd og støtte”.