Dokumentarfilm - Fagpersoner

Se fire korte temafilm fra Egeskovskolen, Viborg Kommune.

I de fire korte film sætter klasselærer Anita Bjerring Sørensen og souschef Jesper Lysgaard fokus på forskellige temaer om børn, unge og angst, som har betydning for eleven, forældre og personale i skolen.

Hver enkelt film varer et til tre minutter og er primært målrettet fagpersonale i skolen. De kan anvendes i forbindelse med skolens forskellige pædagogiske udviklingsarbejder, fx ved teammøder, aftenmøder, rådsmøder o.l.

De fire korte film og de tilhørende debatoplæg kan desuden anvendes i sammenhæng med en mere generel snak om, hvilke værktøjer og redskaber man kan anvende i mødet med udsatte og sårbare elever og deres familier.

At være opmærksom

 • Filmen sætter fokus på opmærksomhed.
 • Hvad gør man, når man bliver bekymret på en elevs vegne?
 • Hvad betyder den gode relation til eleven og til forældrene?

Det tværfaglige samarbejde

 • Filmen sætter fokus på at være fælles om at støtte en elev med angst.
 • Hvad betyder det for læreren at kunne sparre med andre fagpersoner?
 • Hvilken rolle spiller det tværfaglige samarbejde?

Lærerens rolle

 • Filmen sætter fokus på lærerens rolle, ansvar og handlemuligheder.
 • Hvilke værktøjer kan være relevante og gode at anvende i forbindelse med en elev med angst?
 • Hvilken betydning har det at dele sin viden og erfaring med kollegaer og ledelse?

Skole-hjem-samarbejde

 • Filmen sætter fokus på aftaler og mål for samarbejdet med eleven og forældrene.
 • Hvilke aftaler kan man lave?
 • Hvilke mål kan man sætte for eleven for at støtte en positiv udvikling?

Debat- og diskussionsoplæg til temafilm

I det følgende ses forslag til debat og diskussion. Måske er ikke alle oplæg relevante for dig og dine kollegaer, men de er tænkt som afsæt for at kunne lave politikker og aftaler om en fælles praksis, når man som skole – lærer, pædagog og ledelse – påtager sig rollen som støtteperson for en elev med angst og dennes familie.

 • Hvilken erfaring og viden har du med hensyn til børn og unge med angst?
 • Har du kendskab til Den Tværfaglige Model eller andre modeller, som anvendes på din skole og i din kommune? Hvis ja, hvilke? Og hvordan virker de?
  Læs mere om Den Tværfaglige Model her
  http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaende-indsatser/Den-Tvaerfaglige-Model/Baggrundsmateriale/DTM-kort-fortalt
 • Hvilken betydning mener du, det tværfalglige samarbejde har, når lærer, pædagog og ledelse påtager sig rollen som støttepersoner for en elev med en angstlidelse?
 • Hvilke opgaver har lærer, pædagog og ledelse, når skolen påtager sig rollen som støtte for en elev med en angstlidelse?
 • Hvordan deler I erfaring og viden på jeres skole? Er der en fælles praksis på det område? Bør der være en fælles praksis?
 • Findes der på din skole en politik for skole-hjem-samarbejdet i forbindelse med sårbare og udsatte børn, unge og deres familier? Hvilken? Og hvordan virker den?
 • Hvordan vil I kommunikere med elev og forældre i forbindelse med en bekymring for en elev?
 • Hvilke aftaler mellem elev, lærer, pædagog og forældre kan I anbefale bliver praktiseret i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet. Hvorfor netop disse? Og hvilke værktøjer kan I foreslå bliver anvendt?
 • Hvordan kan du være med til at sikre elevens fortsatte tilknytning til skolen og klassen? Fagligt og socialt?
 • Hvordan vil du arbejde med at få mere viden om angst hos børn og unge? Og hvilken betydning har viden og indsigt for at kunne støtte en elev med angst? Hvad siger læreren, Anita Bjerring Sørensen, om dette? Kan du bruge hendes erfaring i dit eget arbejde? Hvorfor/Hvorfor ikke?
 • Fælles praksis på vores skole. I vores afdeling eller team. Hvordan får vi det?
  Diskutér fælles og individuelle behov, muligheder og løsningsmodeller.
 • Få evt. formuleret et fælles arbejdspapir for den videre udvikling af den pædagogiske praksis.

Børn med angst

Se dokumentarfilmen med Victor og Karoline og hør dem fortælle om angsten i deres liv.

Dokumentarfilmen

Karoline og Victor har begge haft alvorlig angst i flere år. I filmen fortæller de om det at være syg af angst. De fortæller om, hvad det betyder for familie, skole- og fritidslivet, når angsten fylder alt for meget i hverdagen. Men de fortæller også om, hvordan de fik hjælp og støtte til at komme ud af angsten igen.

Dokumentarfilmen henvender sig primært til børn mellem 11 og 13 år. Filmen kan dog ses af alle som et eksempel på, hvordan angst opleves og beskrives i børnehøjde.

Dokumentarfilmen kan ses hjemme og desuden anvendes i forbindelse med forældremøder, oplæg til forældresamtaler og lignende arrangementer på skolen samt i udviklingen af skolens pædagogiske praksis.

Tid: 11:45 minutter

Debat- og diskussionsoplæg

1.Diskutér, hvordan man som skole kan støtte eleven i at få det bedre. Skal man fx undgå at stille faglige eller sociale krav? Skal man støtte eleven i at blive hjemme fra skole?

2.Diskutér, hvordan skolen kan bidrage til, at barnet kan komme i skole og blive der, til trods for sin angst? Er det fx ok at lave særordninger for eleven? Hvilke ordninger kan være en god idé? Og hvilke ordninger kan give anledning til en problematik?

3.Hvordan kan man hjælpe og støtte eleven i at få fortalt klassen om angsten?

4.Hvilke konsekvenser kan det have på sigt, hvis eleven med angst og familien vælger at være tavs om angsten?

Unge med angst

Se dokumentarfilmen med Calina og Mikkel og hør dem fortælle om angsten i deres liv. Det er en god idé at se filmen sammen med andre. Måske har du brug for at snakke om den.

Dokumentarfilmen

Calina og Mikkel har begge haft alvorlig angst i flere år. I filmen fortæller de om, hvordan angsten kan vise sig, og hvad det betyder for familie, skole- og ungdomslivet, når angsten fylder alt for meget i hverdagen. De fortæller også om, hvordan de fandt ud af, at de havde en angstlidelse. Og hvordan de fik hjælp og støtte af andre til at komme ud af angsten.

Dokumentarfilmen henvender sig primært til unge mellem 14 og 17 år. Filmen kan dog ses af alle som et eksempel på, hvordan angst opleves og beskrives i højde med unge mennesker.

Dokumentarfilmen kan ses hjemme og desuden anvendes i forbindelse med forældremøder, oplæg til forældresamtaler og lignende arrangementer på skolen samt i udviklingen af skolens pædagogiske praksis.

Tid: 14:30 minutter

Debat- og diskussionsoplæg

1.Diskutér, hvordan man som skole kan støtte eleven i at få det bedre. Skal man fx undgå at stille faglige eller sociale krav? Skal man støtte eleven i at blive hjemme fra skole?

2.Diskutér, hvordan skolen kan bidrage til, at eleven kan komme i skole og blive der, til trods for sin angst? Er det fx ok at lave særordninger for eleven? Hvilke ordninger kan være en god idé? Og hvilke ordninger kan give anledning til en problematik?

3.Hvordan kan man hjælpe og støtte eleven i at få fortalt klassen om angsten?

4.Hvilke konsekvenser kan det have på sigt, hvis eleven med angst og familien vælger det at være tavs om angsten?