Aktiviteter- 14-17 år

Om at være bange

Formål

 • Få et godt fællesskab og god trivsel i klassen.
 • Øv dig i at analysere og perspektivere et eventyr i forhold til angst og dit eget liv.

Tid: To lektioner.

Redskaber

Internet. Pc eller tablet

Arbejdsform

Gruppearbejde og samtale på klassen

Intro

At være bange og føle angst er nødvendigt for, at vi kan passe på os selv og hinanden. Tænk, hvis du ikke var bange for noget som helst? Og ikke kendte til at frygte?

Læs først eventyret om drengen, der ikke kunne blive bange, og derfor blev nødt til at gå ud i verden for at lære frygt at kende.

Find teksten i en bog, eller hent teksten her
http://www.grimmstories.com/da/

Spørgsmål til eventyret

Fordel jer i små grupper, og besvar disse spørgsmål:

 • Hvad er drengens hensigt med at lære at blive bange?
 • Beskriv, hvad sker der på drengens rejse? Diskutér hvorfor drengen må gennem disse oplevelser.
 • Hvad ender eventyret med?
 • Lav en analyse af eventyret. Anvend fx denne analysemodel: http://analysemodel.dk/eventyr/eventyr/
 • Hvad har eventyret med angst at gøre?
 • Hvorfor er det vigtigt at kunne blive bange og føle angst?

Fremlæg jeres arbejde for resten af klassen, og snak sammen om:

*Hvad er forskellen på at være bange og føle angst og på at være syg af angst?

En værdig modstander
Af Fayns

Formål

 • Lære at forstå og tolke en rap-tekst om det at have angst.
 • At lære skrive din egen tekst om emnet angst og lave dine egne digitale beats til teksten.

Tid: To til fire lektioner

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Evt. høretelefoner

Arbejdsform

To og to eller arbejd alene

Rapperen Fayns har selv haft angst tæt inde på livet, stressrelateret panikangst og tvangstanker. Den kamp han har haft med angst, har inspireret ham til at skrive en sang om kampen og viljen til sejr.
Fayns lever i dag med sin angst, fordi han kender den og ved, hvordan han kan reagere på den.
Han har skrevet en sang om denne kamp. Genren er hiphop.

Hør den her

https://angstforeningen.dk/

Aktivitetsforslag til Fayns nummer

 • Lyt til sangen alene eller sammen med en kammerat. Prøv at finde ud af, hvad sangen handler om. Hvad fortæller den dig om det at have en angstlidelse?
 • Skriv selv en tekst om det at føle angst for noget, være bekymret eller urolig over noget. Det kan fx være situationer, du har oplevet. Tanker du har haft. Men det kan også handle om en, du kender, der har angst eller andre problemer, som påvirker vedkommendes liv og hverdag på en særlig måde.
 • Når du er færdig med teksten, kan du prøve at rappe den. Teksten rettes til, så det kan lade sig gøre at rappe til en rytme. Lad dig eventuelt inspirere af andet rap og hip hop musik undervejs i processen.
 • Leg med beats og lav dine egne beats til din tekst. Det kan du fx gøre her:https://soundation.com
  Du kan hurtigt lære, hvordan du bruger Soundation via dette link: http://www.laerit.dk/soundation-pa-skoletube/
  Du kan også hurtigt lave lyde, musik og rytmer via dette link: http://worteldrie.com/WD-1/index.html
 • Hvis du vil, kan du udgive din sang. Fx på Skoletube eller måske dele den på skolens intranet, eller bare fyre den af for dine kammerater.

Gæt en adfærd

Formål

 • At tænke over din og andres adfærd og handlinger og årsagen til dem.
 • At blive god til at lytte til andre og udtrykke dine personlige synspunkter og holdninger.

Tid: To lektioner

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Printet pdf-fil

Arbejdsform

Gruppe på tre eller fire

Intro

Nogle gange kan det være svært at vide, hvorfor en person fx bliver ked af det, sur eller nervøs. Ofte er der en forklaring og en god grund til reaktionen, men hvad kan det være?

 • Her finder I en pdf med nogle kort, som skal klippes ud. Kortene lægges med teksten nedad på bordet. I skiftes til at trække et kort fra bunken og læse højt for de andre.
 • Når teksten er læst, skal I give jeres bud på, hvad der kan være årsagen til, at en person reagerer eller handler på en særlig måde. I sætter et kryds ud fra den årsag, I tror mest på.
 • Jeres lærer har de rigtige svar.
 • Når I er færdige med aktiviteten, fremlægger I jeres bud for de andre i klassen, og diskuterer jeres svar.

Selve PDF'en

Hvad er hvad?

Formål

 • At tænke over din og andres adfærd og handlinger og årsagen til dem.
 • At blive god til at formidle ny viden på forskellige digitale medier.
 • At lære at skrive forskellige typer af tekster som artikler, essays, sangtekster m.m.
 • At øve sig i at udtrykke og formulere personlige synspunkter og holdninger til en særlig problemstilling.

Tid: To til flere lektioner

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Printet pdf-fil

Arbejdsform

Arbejd i små grupper eller alene

Sådan gør du

Undersøg de forskellige former for angst og find ud af, hvordan livet og hverdagen kan være, hvis man lider af en form for angst. Tag noter til det, du læser.

Gå til menuen: ”Hvad er angst”

Del jeres nye viden med andre unge. I kan fx:

 • Producere en podcast om emnet angst.
 • Skrive en artikel, kronik eller et essay om angst hos unge. Forbered teksten til et ungdomsmagasin eller til en avis.
 • Lav en hjemmeside.
 • Eller find jeres egen måde at formidle på. Brainstorm på ideer.

Her kan du få inspiration til, hvordan du arbejder journalistisk og skriver en kronik eller en artikel. Følg links.

Avisen i Undervisningen
http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/

Skabelon til at skrive en kronik
Skabelon til kronikken.pdf

Skriv en artikel. PolitikenSkole
http://politiken.dk/skole/

Personlige fortællinger

Under menupunktet ”Råd og støtte” er der seks korte film. Det er en families personlige fortællinger om angst.

Formål

 • At få viden om hvordan alle i familien kan påvirkes, når et barn i familien har en angstlidelse.
 • At tænke over dit eget og andres liv. Forskelle og ligheder.
 • At tænke over hvordan du kan være med til at hjælpe og støtte en kammerat, der fx har angst. Eller som har det dårligt indeni på grund af andre ting.

Tid: En lektion pr. film

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Evt. høretelefoner

Arbejdsform

Gruppearbejde

Sådan gør I

Sæt jer sammen i en gruppe på 3-4 elever. Se filmen sammen, og snak bagefter om spørgsmålene til hver enkel film. I finder hver film under menupunktet ”Råd og støtte”.

Når der er et kvarter tilbage af timen, samles I med de andre grupper, og snakker om filmen og spørgsmålene.