Aktiviteter 11 – 13 år

Om at være bange

Formål

 • At styrke fællesskabet og trivsel i klassen.
 • Lære at forstå og fortolke et eventyr i forhold til dit eget liv og til emnet angst.

Tid: To lektioner.

Redskaber

Internet. Pc eller tablet.

Arbejdsform

Gruppearbejde og samtale på klassen.

Intro

At være bange og føle angst er nødvendigt for, at vi kan passe på os selv og hinanden.
Tænk, hvis du ikke var bange for noget som helst? Og ikke kendte til at frygte?

Læs først eventyret om drengen, der ikke kunne blive bange, og derfor blev nødt til at gå ud i verden for at lære frygt at kende.

Find teksten i en bog eller hent teksten her
http://www.grimmstories.com/da/

Spørgsmål til eventyret

Fordel jer i små grupper og diskutér disse spørgsmål:

 • Hvorfor vil drengen gerne lære at blive bange?
 • Hvad sker der på drengens rejse? Hvem møder han? Og hvordan reagerer drengen på de ting, han oplever?
 • Hvad ender eventyret med?
 • Ender det godt eller skidt? Hvorfor?
 • Lav en aktantmodel over eventyret. Få hjælp her http://www.emu.dk/sites/default/files/aktantmodellen.pdf
 • Hvorfor er det vigtigt at kunne blive bange og føle angst ?

Fremlæg jeres diskussion for resten af klassen, og snak sammen om:

*Hvad er forskellen på at være bange og føle angst og på at være syg af angst?

En værdig modstander
Af Fayns

Formål

 • Lære at forstå en rap-tekst om det at have angst.
 • Lære at skrive din egen tekst om emnet angst og lave dine egne digitale beats til teksten

Tid: To til fire lektioner.

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Evt. høretelefoner.

Arbejdsform

To og to eller arbejd alene.

Rapperen Fayns har selv haft angst tæt inde på livet, stressrelateret panikangst og tvangstanker. Den kamp han har haft med angst, har inspireret ham til at skrive en sang om kampen og viljen til sejr.

Fayns lever i dag med sin angst, fordi han kender den og ved, hvordan han kan reagere på den.

Han har skrevet en sang om denne kamp. Genren er hiphop.

Hør den her

https://angstforeningen.dk/uploads/

Aktivitetsforslag til Fayns nummer

 • Lyt til sangen alene eller sammen med en kammerat. Prøv at finde ud af, hvad sangen handler om. Hvad fortæller den dig om det at have angst?
 • Skriv selv en tekst om det at føle sig bange for noget, være bekymret eller urolig over noget. Eller at føle angst. Det kan fx være situationer, du har oplevet. Eller tanker, du har haft. Men det kan også handle om en, du kender, der har angst.
 • Når du er færdig med teksten, kan du prøve at rappe den. Måske skal teksten rettes til, så det kan lade sig gøre at rappe til en rytme.
 • Lav dine egne beats til din tekst. Det kan du fx gøre her:
  https://soundation.com

  Du kan hurtigt lære, hvordan du bruger Soundation via dette link:
  http://www.laerit.dk/soundation-pa-skoletube/

  Du kan også hurtigt lave lyde, musik og rytmer via dette link:
  http://worteldrie.com/WD-1/index.html
 • Hvis du vil, kan du udgive din sang. Fx på Skoletube eller måske dele den på skolens intranet, eller bare fyre den af for dine kammerater.

Gæt en adfærd

Formål

 • At tænke over din og andres adfærd og handlinger og årsagen til dem.
 • At blive god til at lytte til andre og udtrykke dine personlige synspunkter og holdninger.

Tid: To lektioner.

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Printet pdf-fil.

Arbejdsform

Gruppe på tre eller fire.

Nogle gange kan det være svært at vide, hvorfor en person fx bliver ked af det, sur eller nervøs. Ofte er der en forklaring og en god grund til reaktionen, men hvad kan det være?

 • Her finder I en pdf med nogle kort, som skal klippes ud. Kortene lægges med teksten nedad på bordet. I skiftes til at trække et kort fra bunken og læse højt for de andre.
 • Når teksten er læst, skal I give jeres bud på, hvad der kan være årsagen til, at en person reagerer eller handler på en særlig måde. I sætter et kryds ud fra den årsag, I tror mest på.
 • Jeres lærer har de rigtige svar.
 • Når I er færdige med aktiviteten, fremlægger I jeres bud for de andre i klassen, og diskuterer jeres svar.

 Link til selve PDF'en

Ekstraopgave til ”Gæt en adfærd”

Bliv klog på de forskellige former for angst og del din viden.

Tid: To til flere lektioner

Hvad er hvad?

Undersøg de forskellige former for angst, og find ud af, hvordan livet og hverdagen kan være, hvis man lider af en form for angst. Tag noter til det, I læser.

Læs om forskellige former for angst under menupunktet "Hvad er angst?"

Del jeres nye viden med andre børn og unge:

 • Lav fx en podcast om emnet angst.
 • Skriv en artikel om angst til et børnemagasin.
 • Lav en hjemmeside.
 • Eller find jeres egen måde at formidle på. Brainstorm på ideer.

Personlige fortællinger

Under menupunktet ”Råd og støtte” er der seks korte film. Det er en families personlige fortællinger om angst.

Formål

 • At få viden om hvordan alle i familien kan påvirkes, når et barn i familien har en angstlidelse.
 • At tænke over dit eget og andres liv. Forskelle og ligheder.
 • At tænke over hvordan du kan være med til at hjælpe og støtte en kammerat, der fx har angst. Eller som har det dårligt indeni på grund af andre ting.

Tid: En lektion pr. film

Redskaber

Internet. Pc eller tablet. Evt. høretelefoner

Arbejdsform

Gruppearbejde

Sådan gør I

Sæt jer sammen i en gruppe på 3-4 elever. Se filmen sammen, og snak bagefter om spørgsmålene til hver enkel film. I finder hver film under menupunktet ”Råd og støtte”.
Når der er et kvarter tilbage af timen, samles I med de andre grupper, og snakker om filmen og spørgsmålene.