Aktiviteter - Fagpersoner

Guide til aktiviteter

I det følgende kan du blive inspireret til at inddrage forskellige aktiviteter i din undervisning.

Du kan plukke i aktivitetsforslagene og evt. selv videreudvikle forslagene, så de tilpasses klassens og den enkelte elevs forudsætninger og behov og tid til arbejdet med emnet. Det kan være, I har læst en bog, set en film eller haft en oplevelse, som vil være aktuel og relevant for dig og klassen at inddrage i de foreslåede aktiviteter.

Til hver aktivitet finder du en kort beskrivelse af indholdet, formål og anvendelse. Læs mere under menupunkterne 11-13 år og 14-17 år. Se under ”Aktiviteter”.

Sådan kan du gøre

  • Læs aktivitetsforslagene godt igennem, inden du tilrettelægger din undervisning. Nogle af forslagene kræver redskaber og et vist kendskab til digitale medier, som du bør sikre dig er til stede, inden I går i gang med aktiviteten. Og det er hver gang en god ide at tage udgangspunkt i filmmaterialet.
  • At arbejde med emnet angst i skolen forudsætter et vist fagligt kendskab til angst og angstlidelser. Bliv klogere på angst, inden du introducerer emnet for eleverne. Læs mere under ”Hvad er angst?”.
  • Gennemgå aktiviteten med eleverne, så de ved, hvad formålet er. Hvordan de kan arbejde med stoffet. Og hvilke forventninger der er til fx produkt, stil, form m.v..
  • Overvej, om der er elever i klassen, som kan have et særligt personligt kendskab eller forhold til angst. Om der er elever, hvis sårbarhed du bør være ekstra opmærksom på.
  • Overvej de måder, I kan evaluere forløb og produktioner på. Vi har i materialet angivet eksempler på evalueringsmåder, men hver aktivitet rummer muligheden for selv at vælge andre måder at evaluere på. Og som eleverne føler sig trygge ved.
  • Overvej videndeling. Ønsker I at dele klassens arbejde med andre, bør du orientere dig om ophavsret. Det kan du læse mere om her
  • Fem film om ophavsretten, læs mere her http://www.stil.dk

God fornøjelse

FACIT og bemærkninger til aktiviteten ”GÆT EN ADFÆRD”

Der er ikke et entydigt facit. Pointen med aktiviteten er, at elverne får lov at reflektere over adfærd, handlinger, holdninger og bagvedliggende årsager til adfærdsmønstre.

Der kan således godt være flere svarmuligheder til det enkelte spørgsmål, men den information har eleverne ikke på forhånd.

Her betyder evalueringen meget for elevernes forståelse af problemstillingerne. Afsæt derfor god tid til at samle op på aktiviteten, og tal også med eleverne om alternative løsningsforslag på spørgsmålene.