Film 11 – 13 år

Børn med angst

”Angst er en helt almindelig menneskelig følelse, som beskytter os mod det, der er farligt. Men hos nogle kommer angsten, selvom der ikke er nogen fare....”

Se dokumentarfilmen med Victor og Karoline, og hør dem fortælle om angsten i deres liv. Det er en god idé at se filmen sammen med andre. Måske har du brug for at snakke med andre om den.

Karoline og Victor har begge haft alvorlig angst i flere år. I filmen fortæller de om, hvordan det er at være syg af angst. De fortæller om, hvad det betyder for familie-, skole- og fritidslivet, når angsten fylder alt for meget i hverdagen. Men de fortæller også om, hvordan de fik hjælp og støtte af andre.

Filmen er for alle børn. Til dig, der allerede kender lidt eller meget til angst. Og til dig, der ikke ved noget særligt om angst, men som gerne vil vide mere.

Dokumentarfilmen i undervisningen

Se filmen sammen i klassen. Snak om, hvad børnene fortæller i filmen. Find flere spørgsmål til filmen herunder, som du kan tænke over og arbejde med.

Tid: 11:45 minutter

Arbejdsspørgsmål til dokumentarfilmen

Sådan kan I arbejde med filmen i skolen

Formål

Når du arbejder med spørgsmålene, får du

 • en bedre forståelse af, hvordan man kan have det, hvis man har angst.
 • mulighed for at tænke over, hvordan du selv og dine kammerater har det - alene og sammen med hinanden.
 • mulighed for at komme med ideer til, hvordan du kan støtte en kammerat, som har angst.

Arbejdsform

To og to. Små grupper eller alene.

Redskaber

Tablet eller pc. Internetadgang.

Tid: To til fire lektioner.

Arbejdsspørgsmål

A.Arbejd sammen to og to

Svar på spørgsmålene. Måske skal I se filmen igen.

 • Hvad kunne Victor og Karoline være bange for, da de havde angst?
 • Hvordan påvirkede angsten dem i deres hverdag?
 • Hvad var det, som hjalp Victor og Karoline til at få det godt igen? Fik de fx en form for behandling, da de havde angst? Talte de med nogen om det? Eller hvad skete der?

B.Arbejd alene

 • Skriv enten Victors historie eller Karolines historie som en kort fortælling. Giv din fortælling en titel.
 • Du kan fx vælge at skrive fortællingen som en jeg-fortælling. Som om det er dig, der har det som Karoline eller som Victor.

C.Arbejd sammen i små grupper

 • Snak om, hvad I lærte om børn og angst ved at se filmen.
 • Hvad synes I om filmen? Er den god? Ikke så god? Andet? Hvorfor? Kender I til at have det på samme måde som Victor og Karoline? Hvad kan I være bange for? Og hvordan har I det, når I oplever at være bange?
 • Hvordan kan I støtte en kammerat, som har en angstlidelse, eller som har det dårligt indeni? Kom med ideer og gode råd.
 • Slut timen af med at fremlægge jeres svar på klassen.

Hvad har du lavet? Hvad har du lært?

Der findes flere gode måder at finde ud af det på. I kan fx:

 • Vise og fremlægge jeres arbejde og svar for hinanden i klassen. Man kan vælge at fortælle lidt eller meget om sit eget arbejde. Eller måske bare hænge sit arbejde op på opslagstavlen i klassen. Og man kan også vælge at fremlægge samlet som en gruppe. Aftal med jeres lærer, hvordan I vil gøre det.
 • Læse jeres egne historier op for hinanden og give hinanden respons og kritik på det, I har skrevet.
  Tip
  Hvis man ikke har det godt, med at læse op for de andre, så tal med læreren om det og find sammen en god løsning på det.
 • Jeres lærer kan læse og se jeres arbejde og sige, hvad han eller hun synes om det.
 • Selv skrive om forløbet i en logbog og fortælle om det, I er blevet klogere på.