Film 14 – 17 år

Unge med angst

”Angst er en helt almindelig menneskelig følelse, som beskytter os mod det, der er farligt. Men hos nogle kommer angsten, selv om der ikke er nogen reel fare....”

Se dokumentarfilmen med Calina og Mikkel, og hør dem fortælle om angsten i deres liv. Det er en god idé at se filmen sammen med andre. Måske har du brug for at snakke om den.

Dokumentarfilmen

Calina og Mikkel har begge haft alvorlig angst i flere år. I filmen fortæller de om, hvordan angsten kan vise sig, og hvad det betyder for familie, skole- og ungdomslivet, når angsten fylder alt for meget i hverdagen. De fortæller også om, hvordan de fandt ud af, at de havde en angstlidelse. Og hvordan de fik hjælp og støtte af andre.

Filmen henvender sig til alle unge. Til dig, der allerede kender lidt eller meget til angst. Og til dig, der ikke ved noget særligt om angst, men som gerne vil vide mere.

Dokumentarfilmen i undervisningen

Se filmen sammen i klassen. Snak om filmens indhold. Find flere spørgsmål til filmen herunder, som du kan tænke over og arbejde med i undervisningen.

Tid: 14:30 minutter

Arbejdsspørgsmål og aktivitetsforslag til dokumentarfilmen

Sådan kan I arbejde med dokumentarfilmen i skolen

Formål

Når du arbejder med dokumentarfilmen, får du

 • en bedre forståelse af, hvordan man kan have det, hvis man har angst.
 • mulighed for at tænke over, hvordan du selv og dine kammerater har det - alene og med hinanden.
 • mulighed for at komme med ideer til, hvordan du kan støtte en kammerat, som har angst.

Arbejdsform

To og to. Små grupper eller alene.

Redskaber

Tablet eller pc. Internetadgang.

Tid: To til fire lektioner.

I kan vælge at arbejde med alle eller nogle af forslagene herunder. Det er dog en god idé at arbejde med A, fordi I på den måde kommer godt rundt om filmens indhold.

A.Arbejd sammen to og to

Svar på spørgsmålene. Måske skal I se filmen igen.

 • ”Inde i en person med angst kan der være kaos, panik, uro og hjertebanken, men udenpå kan det være svært at se.”
  Hvad tror du, der menes med det?
 • Find eksempler i filmen, hvor Calina og Mikkel beskriver, hvordan angsten kunne vise sig, og hvordan de havde det fysisk og psykisk.
 • Hvad kunne Calina og Mikkel være bange for? Beskriv tre til fire konkrete eksempler på angsten.
 • Hvordan var det for Mikkel og Calina at leve med angsten til hverdag? Og hvordan blev deres liv forandret? Beskriv enten Mikkels hverdag eller Calinas hverdag. Max en halv side.
 • Hvilke former for angst havde Mikkel?
 • Hvad var det, som hjalp Mikkel og Calina til at få det godt igen? Fik de hjælp? Hvilken? Og af hvem?
 • Hvilken rolle spiller og spillede venner, familie og klasselærer for de to unge i kampen for at få det bedre? Find og giv eksempler fra filmen.
 • Hvordan beskriver Calina og Mikkel, at de har det til sidst i filmen?

B.Små grupper

 • Fordel jer i små grupper. Se filmen igen. Find på to til tre nye spørgsmål til filmens indhold. Del jeres spørgsmål med de andre grupper i klassen, og diskutér de nye spørgsmål i grupperne.
 • Afslut i klassen med at snakke om, hvad I har fået ud af at arbejde med spørgsmålene. Er I blevet klogere på angst hos unge? Har I spørgsmål?

C.Arbejd alene

 • Skriv enten Mikkels historie eller Calinas historie som en kort novelle. Giv din novelle en titel.
 • TIP
 • En novelle er en kortere fortælling med et kort afsluttet handlingsforløb.
 • Du kan vælge at skrive novellen som en jeg-fortælling. Som om det er dig, der har det som en af de to unge i filmen.
 • Sæt novellen pænt op i et tekstdokument. Del eventuelt jeres noveller med andre, eller læs jeres noveller op for hinanden i klassen, og giv hinanden kritik.
 • TIP
 • Hvis du bliver angst, når du skal læse op for andre, så tal med din lærer om det. Måske kan I aftale, at du starter med bare at lytte eller evt. at læse en enkelt sætning op.

D.Arbejd sammen to og to eller i mindre grupper

 • Hvad synes I om filmen? Er den god? Ikke så god? Andet? Hvorfor?
 • Kender I til at have det på samme måde som Mikkel og Calina? Eller kender i en person, der har angst?
 • Hvad kan I være bange for? Og hvordan har I det, når I oplever at være bange? Hvad sker der med jeres krop og hoved?
 • Hvordan kan I støtte en kammerat, som har en angstlidelse? Eller som har det dårligt indeni af en anden årsag? Kom med ideer og gode råd.
 • Slut timen af med at fremlægge og diskutere jeres svar i klassen.

Hvad har du lavet? Hvad er du blevet klogere på?

Der findes flere gode måder at evaluere jeres arbejde på. I kan fx:

 • Vise og fremlægge jeres arbejde og svar for hinanden i klassen.
 • Give hinanden respons og kritik på det, I har skrevet eller fremlagt.
 • Diskutere holdninger og synspunkter med hinanden.
 • Jeres lærer kan vurdere og give respons på jeres arbejde.
 • Selv beskrive undervisningsforløbet og det, I har fået ud af at arbejde med film og opgaver.
 • I kan dele jeres produktioner med andre via intranettet eller internettet.