Selvhjælpsgrupper

Som deltager i en af Angstforeningens selvhjælpsgrupper kan du
 • møde ligesindede og opleve, at du ikke er alene med din angstlidelse
 • være en del af en gruppe, hvor man støtter hinanden
 • få mulighed for at arbejde med selvhjælpsmateriale og små øvelser (fx holde oplæg) – men kun i det omfang du selv har lyst og mod
For at deltage i en selvhjælpsgruppe skal du
 • have en "ren" angstdiagnose evt. samtidig med fx depression eller OCD. (I Angstforeningen har vi ikke mulighed for at yde den rette støtte ved maniodepressive tilstande, psykoser, skizofreni m.v.)
 • være ude af enhver form for misbrug
 • være i stand til at rumme og lytte til de øvrige gruppedeltagere
 • bidrage til en imødekommende og omsorgsfuld stemning
 • være indstillet på at påtage dig et medansvar for, at skabe en god og tryg gruppe. Det betyder bl.a., at du har mødepligt og skal melde afbud, hvis du skulle være forhindret i at komme
 • være medlem af Angstforeningen (du kan stå på venteliste uden at være medlem, men medlemmer kommer først i køen)
Er en selvhjælpsgruppe det rigtige for mig?

En selvhjælpsgruppe erstatter ikke behandling. Hvis du har angst i meget svær grad, har vi ikke mulighed for at give dig den rette støtte og råder dig derfor til at søge professionel behandling. Det er dog vores erfaring, at mange med mild til moderat angst kan have stor glæde af en selvhjælpsgruppe, som ofte bidrager til, at de får det meget bedre.

Før du melder dig til en gruppe, er det vigtigt, at du overvejer nøje, om du vil tage medansvar for, at gruppen skal fungere ved at møde stabilt. Med 6-7 personer i hver gruppe, skal der ikke mange afbud til, før et møde bliver helt aflyst, og dem der har set frem til mødet bliver skuffede. Hvis flere blot ikke møder op uden først at meddele dette, kan andre deltagere møde forgæves op, fordi gruppelederne ikke på forhånd har kunnet aflyse mødet.

Har du brug for en afklaringssamtale?

Hvis du har brug for hjælp til at afklare, om en selvhjælpsgruppe er det rigtige for dig, er der to muligheder:

Telefonisk afklaringssamtale

Ring til AngstTelefonen og tal med en af vores rådgivere: 70271320

Personligt afklaringsmøde

På Frederiksberg kan både medlemmer og ikke-medlemmer bestille en halv times gratis personligt møde på Angstforeningens kontor. Her kan du få mere at vide om, hvordan det er at være i en selvhjælpsgruppe, og om det er noget for dig. Der er hverken tale om behandling eller visitation, men blot en helt fortrolig samtale med én medarbejder. Du kan kun bestille ét møde, og mødet er først aftalt, når du har modtaget en bekræftelse.

Møder holdes onsdage mellem 11-13.
Bestil tid her: .

FAQ

Skal jeg vælge en blandet gruppe eller en gruppe for socialfobi?

I socialfobigrupperne har vi fokus på socialfobi. Hvis du også har brug for at have fokus på problemstillinger vedrørende en eller flere andre angstlidelser, skal du vælge en blandet gruppe. Du kan skrive en kommentar under bemærkninger, hvis du selv er i tvivl.

Hvornår mødes grupperne?

De fleste selvhjælpsgrupper mødes en fast hverdags aften (mandag – torsdag) hver anden uge kl. 19 – 21.

Hvor lang ventetid er der?

Det varierer meget, hvor lang ventetid, der er til grupperne. Især i de større byer kan man være heldig at få en plads med det samme, men man kan også risikere at skulle vente flere uger eller i visse tilfælde flere måneder.

Lang ventetid forekommer, hvis den/de eksisterende grupper er fyldt op, og der ikke er nok på ventelisten til en ny gruppe, eller hvis du selv er forhindret i at møde den/de ugedage, hvor der ellers er en ledig plads.

Koster det noget at deltage i en gruppe?

Ud over medlemskontingentet koster det ikke noget at deltage i en gruppe. Dog har de fleste grupper en ”kaffekasse”, som alle bidrager til med nogle småkroner.

Hvordan får jeg besked om, at der er plads?

Du bliver kontaktet pr. mail, så snart der er en plads til dig. (Har du ingen mail, vil du blive ringet op, eller du får et brev med posten). NB! Tjek din spambakke. Vores mails går desværre tit i spam.

Hvor mange deltagere er der i en gruppe?

Der er ca. 7 deltagere i en gruppe.

Hvor længe kan jeg deltage i en gruppe?

Du kan deltage i en gruppe lige så længe, du har behov for det. Vi har medlemmer, som har gået i selvhjælpsgrupper lige fra nogle måneder til flere år.

Er der tale om behandling?

En selvhjælpsgruppe må ikke forveksles med behandling. Der er tale om selvhjælp, hvor man har mulighed for at tale om det, der fylder i relation til angsten og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. De enkelte deltagere bidrager med den viden og de erfaringer, de har. Gruppelederne kan byde ind bl.a. med psykoedukation og tilrettelæggelse af arbejde med selvhjælpsmateriale eller små øvelser, hvis deltagerne selv ønsker det. Dette tilsammen betyder dog, at mange oplever en bedring, selv om der ikke er tale om behandling.

Hvem leder grupperne?

Alle Angstforeningens grupper har tilknyttet en eller i de fleste tilfælde to gruppeledere, som hjælper med at skabe en god og tryg stemning i gruppen. De fleste gruppeledere er psykologistuderende, men uden for universitetsbyerne kan du også møde gruppeledere med en anden baggrund, fx en person, som selv har været igennem en angstlidelse.

Hvad er mit bidrag til gruppen?

For at en selvhjælpsgruppe skal fungere efter hensigten og være et trygt og rart sted at mødes, er det vigtigt, at du og de øvrige deltagere møder stabilt. Hvis man bare kommer, når man har lyst, kan en lille gruppe på 6 - 7 mennesker hurtigt smuldre. Det synd for dem, der har set frem til et møde, hvis der ikke er nogen at holde møde med, når de kommer.

Hvis der alligevel skulle opstå en situation, som forhindrer dig i at møde en enkelt aften, så husk at melde afbud til dine gruppeledere i så god tid som muligt.

Tilmelding til selvhjælpsgruppe
Du bedes læse informationen om selvhjælpsgrupper her på siden, før du tilmelder dig.

Læs mere om selvhjælpsgrupper
Har du lyst, kan du læse mere om selvhjælpsgrupper og om, hvordan møderne foregår i pjecen ”Kom indenfor!

Kom indenfor!

Her finder du en selvhjælpsgruppe
BL = blandet: deltagere med forskellige angsttyper.
S = socialfobi: deltagere primært med socialfobi.

Hele landet

 • Online
Jylland
 • Aalborg BL
 • Aalborg S
 • Aarhus BL
 • Aarhus S
 • Esbjerg Bl*
 • Sønderborg Bl*
Fyn
 • Odense BL
Sjælland og øerne
 • Hillerød BL*
 • Nykøbing Falster BL*
 • Roskilde BL
 • Slagelse BL**
København
 • Amager BL
 • Frederiksberg BL
 • Frederiksberg S
 • Brønshøj BL
 • Frederiksberg / Body Dysmorphic Disorder*

Telefonisk afklaringssamtale
Ring til vores rådgivere på AngstTelefonen 70271320

Personligt afklaringsmøde
Frederiksberg
Mød en af vores medarbejdere i vores kontor på onsdage mellem 11 - 13
Bestil et møde her: