Deltag i forskningsprojekter

02-04-2024
Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet
søger personer til afprøvning af et nyudviklet spørgeskema til måling af stress, angst og depression
01-09-2023
Aalborg Universitet søger ca. 30 personer med angst
Der tages udgangspunkt i informanternes hverdagsliv, sociale miljø og erfaringer med at leve med en angstdiagnose