Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 2

Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 2Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen 2 fortsætter, hvor seriens første bog, Kognitiv Terapi – Metoder i hverdagen 1, slap. Således præsenteres endnu et slaraffenland af en værktøjskasse.

Indledningsvist er det interessant, at forfatteren i kapitel 1 kommenterer en række fordomme, som man ofte hører om kognitiv adfærdsterapi (KAT). To af dem skal omtales her: Den første fordom går på, at KAT bare vil lære folk at se alting i et positivt lys, selv om situationen i virkeligheden er negativ. Men faktisk drejer det sig om at se tingene i et mere realistisklys, og finde ud af, om de tanker, man har, stemmer overens med ”virkelighedens verden” eller ej.

Den anden fordom, som skal nævnes her, er, at KAT handler om overfladeproblemer og ikke gør meget for at ændre kernen i folks problemer. Imidlertid er det sådan, at når man arbejder med her-og-nu-oplevelser ændrer man samtidig de dybereliggende uhensigtsmæssige antagelser.

I de efterfølgende kapitler præsenteres så en række forskellige metoder. Herunder, hvordan man registrerer sine tanker. Tankerne kan være svære at få fat på, og det kræver, at man lærer at stille de rigtige spørgsmål og skelne tanker fra følelser.  Der kigges også nærmere på, om de tanker, der løber gennem hovedet, er realistiske, og vi lærer at undersøge beviser for og imod vores tanker eller såkaldte hypoteser.

I kapitel 5 handler det om adfærdseksperimenter, som bl.a. har til formål at teste hypoteser (tanker eller overbevisninger). Desuden gennemgås den kategori af adfærdseksperimenter, som kaldes eksponering, og som går ud på, at man gradvist vænner sig til at være i den angstprovokerende situation i stedet for at undgå den.

Kapitel 7 giver anvisninger på, hvordan man kan lave en egensession (en konsultation med sig selv som terapeut). Der gives anvisninger på to forskellige forløb. Det første forløb kan bruges parallelt med et egentligt terapiforløb, og det andet kan bruges som opfølgning efter et terapiforløb. Især vil mange nok have gavn af afsnittet om opfølgning, da det ofte sker, at man efter et endt terapiforløb, glemmer at holde sig selv fast i det, man har lært.

Endelig er kapitel 8 et meget nyttigt kapitel. Det handler nemlig om, hvordan man undgår tilbagefald! I kapitlet nævnes det, at perioder med tilbagefald er helt almindelige, og at de langtfra er ensbetydende med, at alt ens arbejde er spildt. Især hvis vi er stressede, kan det være svært at have overskud til at arbejde med sine tanker, og de ”gamle” negative følelser kan derfor let dukke op igen. En vigtig pointe er, at der ligesom ved fysisk træning skal mange gentagelser til af samme øvelse, før effekten indfinder sig – og herefter skal der laves vedligeholdende træning. 

Og så kan jeg ikke lade være at nævne, at forfatteren også har humor, når han skriver at: Kognitiv terapi er som bekendt oprindeligt udviklet i USA og lige præcis der, behøver man nok ikke dette sidste råd. Men i Danmark er det absolut ikke uvæsentligt at nævne, at du skal huske at rose dig selv og fejre dine succeser.

Endelig rummer bogen en gengivelse af en autentisk kognitiv terapisession, så læseren har mulighed for at få indblik i, hvordan det foregår i praksis.

Alt i alt en rigtig god bog, der skal have mindst lige så meget ros som den første i serien.

Anmeldt af Marie S. Andersen

Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 2
Henrik Tingleff
Kognitivt Forlag, Kbh. 2008
150 sider.
ISBN 987-992524-1-1