Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive menneskerEr du et særligt sensitivt menneske? Har du en stærk forestillingsevne og livlige drømme? Er det at have tid for dig selv, lige så vigtigt som mad og drikke? Er du for ”genert” eller ”oversensitiv” efter andres mening? Bliver du hurtigt forstyrret af støj og uorden?

Disse er blot få af de spørgsmål denne bog om særligt sensitive mennesker indledes med. Alle mennesker kan føle sig overstimulerede en gang i mellem, men for særligt sensitive mennesker er det en del af hverdagen.

Forfatteren Elaine Aron, som er klinisk psykolog, kursusleder og selv særlig sensitiv, beskriver i denne bog, hvorledes man kan fastslå, om man er særligt sensitiv, hvad det betyder for den enkeltes liv, og hvilke forholdsregler man kan tage for, at leve i langt mere harmonisk overensstemmelse med sin natur.

Tilbagetrækning og ensomhed

Hos særligt sensitive mennesker er nervesystemet mere fintfølende, og indtryk opleves væsentligt stærkere og bearbejdes dybere og mere detaljeret end hos mennesker, der ikke er sensitive i den særlige grad. Som særligt sensitiv registrerer man de finere nuancer i stemninger og i andre menneskers sindstilstand - man fornemmer hurtigt, hvordan andre har det. Man er derfor meget påvirket over for følelser og stemninger. Det kan give fornemmelsen af at se og fornemme noget, som ingen andre lægger mærke til.

Man kan derfor allerede fra barnsben komme til at lide af den fejlopfattelse, at man forstår verden helt forkert, og man kan føle sig mærkelig og anderledes og måske ensom. Denne opfattelse kan begrænse en i sin livsudfoldelse gennem hele livet. Man kan måske have en tilbøjelighed til at isolere sig, trække sig tilbage og i værste fald altid lide i stilhed over alt det man ser og sanser. Hvis man derimod gennem videntilegnelse forstår, at man ”blot” tilhører de anslåede ca. 20 procent af en befolkning, der af natur er særligt sensitive mennesker, kan man opleve en frigørelse og gøre brug af de positive evner, der følger med at være særlig sensitiv.

Hjertemennesker

Man siger, at særligt sensitive er hjertemennesker, som ofte er meget intuitive, fintfølende, eftertænksomme og kreative. De er gode til at samarbejde og skabe harmoniske stemninger. Netop fordi særligt sensitive mennesker ser de mere subtile nuancer i menneskeligt samvær, kan de være meget indfølende og have stor empati og indlevelsesevne over for andre mennesker. De gennemskuer også ofte, når andre siger ét og mener noget andet. Det kan på mange måder gøre særligt sensitive mennesker til et meget stort aktiv på en arbejdsplads, der netop værdsætter og varetager disse evner hos en medarbejder, mens det på andre arbejdspladser vil blive opfattet som noget negativt og uforståeligt, hvis en medarbejder agerer følsomt og empatisk.

Hvad kan man gøre?

Selvforståelse er udgangspunktet. Det handler i første omgang om at opdage, at man er særligt sensitiv, samt at erkende og acceptere sin personlige måde at være sensitiv på. Den afhænger af den følelsesmæssige tilknytning i opvæksten og i høj grad af, hvordan man selv har været i stand til at tage vare på sensitiviteten gennem opvækst og ungdom. Har der været plads og rum for sensitiviteten, eller har man måttet undertrykke sin sensitive måde at opfatte verden på?

Man må som særligt sensitiv tage hensyn til sine behov og skabe gode rammer for sin sensitivitet ved at forebygge overstimulering fx med gode vaner, kloge valg og fravalg, og man må lære at håndtere de situationer, man ikke kan undgå. Det handler ikke om at isolere sig, det handler om at få hold på det, der får ens nervesystem til at fungere i stedet for at tro, at man skal leve, være og gøre som andre mennesker.

Frygt og angst

Der er ikke særligt langt fra at være særligt sensitiv og til at komme til at føle frygt for den overvældende verden, der omgiver en. Hvis ikke man bliver mødt med forståelse for hvem og hvad man er, ja man forstår det måske ikke engang selv, så oparbejder man meget nemt en lang række forsvarspositioner. Angst kan være en af dem. Er angst da et forsvar for et overstimuleret sind? Ja, det kan det jo være i den udstrækning, at de fleste angstramte for eksempel meget hurtigt og instinktivt udvikler en del undgåelses-strategier. Spørgsmålet om hvorvidt alle angstramte er særligt sensitive mennesker, besvares ikke entydigt i bogen, men det er jo en nærliggende tanke..

En god bog

Bogen kan med glæde anbefales til alle, der ønsker at gå i dybden med forståelsen af særlig sensitivitet, såvel hos sig selv, som hos andre. Den er godt skrevet, velunderbygget, fyldt med gode ideer, trøst, forståelse, håb - og en lang række meningsfulde eksempler fra det virkelige liv.

Mit eneste ankepunkt kan derfor kun blive, at bogen altså er lige vel lang. Jeg blev af og til tabt undervejs på grund af de mange gentagelser, men det har jeg nu ofte bemærket med nyskabende bøger, skrevet af begejstrede (oftest amerikanske – nu sagde jeg det) forfattere. Budskabet er godt og meningsfuldt, men det gentages lige lovligt meget. Man kunne ligesom godt tænke sig, at en benhård forlagsredaktør havde sagt: ”kog den ned til det halve!” Det var heller ikke denne bog blevet ringere af.

Anmeldt af Susanne Mitchell Lindhard

Særligt sensitive mennesker
af Elaine N. Aron
Borgen forlag
ISBN 978-87-21-03214-2
326 sider