KOGNITIV TERAPI

i en nøddeskal

KOGNITIV TERAPI i en nøddeskalKOGNITIV TERAPI – i en nøddeskal er fra serien ”i en nøddeskal”, som tilbyder en konkret indføring i de mest anvendte terapeutiske metoders nøglebegreber mht. teori og praksis.

Gennem kognitiv terapi lærer klienten at betragte sine egne tanker som personlige antagelser om virkeligheden og opbygge færdigheder til at vurdere antagelsernes validitet.
Bogen igennem følger vi en klient, og med udgangspunkt i samtaler mellem klienten og behandleren forklares de forskellige begreber, som indgår i KT (kognitiv terapi). Vi får således bl.a. en indføring i, hvordan man afdækker og undersøger negative automatiske tanker, underliggende formodninger, regler og kerneantagelse (om sig selv og omverden).

Bogen indeholder også (på side 47 – 48) nogle punkter, som kan bruges, når man skal afgøre, om en klient egner sig til kortvarig kognitiv terapi. Blandt andet skal klientens automatiske tanker være tilgængelige, han skal acceptere en personlig ansvarlighed, forstå og acceptere den kognitive model osv.

Forfatterne gennemgår, hvordan behandleren laver en caseformulering, hvilket vil sige, at han i samarbejde med klienten ”tegner et billede” af de fortidige og nutidige faktorer, der er forbundet med klientens problem, sådan at der sættes et menneskeligt ansigt på diagnosen, og man undgår at se klienten som en ”etikette”.

Sidste kapitel omhandler, hvordan klienten bevarer det, der blev opnået gennem terapien og derved forebygger tilbagefald. Som forfatterne udtrykker det, falder nogle klienter hurtigt tilbage i deres gamle problemer, så snart terapien er afsluttet, fordi de ikke ”holder øje med bolden”. Dvs., at de holder op med at praktisere deres nye færdigheder. De opfatter behandlingen som en overstået kur og synes nu, at de fortjener en hvilepause. Men KT er ikke nogen kur. Det er en ny måde at tænke på og forholde sig til sig selv og omverden på, som skal fortsættes resten af livet.

Bogen, som primært er skrevet til behandlere, er et godt sted at starte, før man kaster sig over yderligere studier inden for kognitiv terapi. Men da behandling med kognitiv terapi netop indebærer, at klienten uddannes til at blive sin egen terapeut, og da bogen er kortfattet og klar i sin fremstilling, kan den også anbefales til dem, der ønsker at forberede sig og være bedre rustet til det arbejde, der venter i forbindelse med behandling.

Anmeldt af Marie S. Andersen

KOGNITIV TERAPI
i en nøddeskal
Michael Neenan & Windy Dryden
Dansk Psykologisk Forlag, 2006
156 sider.
ISBN-nr.: 978-87-7706-477-3