Slip angsten med metakognitiv terapi

Carsten Juul
cand.psych Carsten Juul

Bestil et foredrag til din forening eller din arbejdsplads cand.psych Carsten Juul, Advanced level 2 MCT-InstituteTM registreret metakognitiv terapeut og bestyrelsesmedlem i Angstforeningen.

Carsten Juul fortæller om nyeste forskning inden for angstbehandling; om hvordan dårlige tænkevaner skaber og vedligeholder angst, og hvordan disse vaner ved hjælp af metakognitiv terapi kan ændres og hjælpe os med at bryde ud af angstens greb.

Metakognitiv terapi er en nyere terapiform, som vinder større og større udbredelse. Med terapiformen beskæftiger man sig ikke med, hvad man tænker, men derimod hvordan man tænker.

Indledningsvist undersøger man sammen med terapeuten, om ens bekymringer og grublerier bidrager til, at man får det bedre. Mange mennesker mener fx, at det er nødvendigt at bekymre sig, fordi det holder dem forberedt på det værste. Forskning viser imidlertid, at man bliver mere angst jo mere man bekymrer sig. Når og hvis man kommer frem til den overbevisning, at man har det bedre, når man ikke bekymrer sig, er man klar til at gå videre og lære at håndtere sine triggertanker eller triggere, som de også kaldes.

Triggere starter ofte med ’Hvad nu hvis …’, hvorefter der følger en endeløs række af bekymringer. Man kan ikke selv bestemme, om triggerne dukker op, og man hverken kan eller skal prøve at undertrykke dem. Men man kan øve sig på at lade være med at give triggerne opmærksomhed, diskutere med dem, reflektere over dem osv. Hvis man lader dem være og fortsætter med at lave det, man ellers er i gang med, vil de forsvinde af sig selv. Det kræver opmærksomhed ikke at hoppe med på triggerne, men jo oftere det lykkes, desto sjældnere vil de dukke op. Man kan sammenligne det lidt med at stå på en perron, hvor det ene tog efter det andet ruller ind. Man behøver ikke springe på alle togene, men kan bare acceptere, at de holder lidt ved perronen, før de kører videre.

Se mere om Carsten Juul her: https://metafied.dk/

Caseperson
Hvis det ønskes, kan der sammen med foredraget med Carsten Juul bestilles en caseperson, som fortæller sin personlige historie; herunder om sit forløb med metakognitiv terapi, som hun gik ind til med en god portion skepsis indtil hun efter nogle sessioner mærkede en drastisk ændring.

Pris: kr. 5.000
Evt. caseperson: kr. 1000
Ved foredrag uden for Storkøbenhavn tillægges transportomkostninger.
Bestil her:  / 42 92 02 96
Emnefelt: Metaforedrag

Bemærk: Indtægterne fra foredraget går til Angstforeningens støtte-, oplysnings- og rådgivningsarbejde.

NB! Foredraget kan også bestilles som webinar for op til 50 personer. Pris: kr. 5.000.