Corona – gode råd

Korte råd til håndtering af coronaangst

  • Følg myndighedernes retningslinjer. Se mere her www.sst.dk/da/corona
  • Hold dig orienteret om nye retningslinjer, men begræns den tid du bruger på at se, høre, læse og tale om coronavirus.
  • Hvis det er svært at begrænse den tid, du bruger, så aftal med dig selv, at du fx kun tjekker nyhederne kort en gang om dagen. Hvis hvad-nu-hvis-tanker om coronavirus dukker op på andre tidspunkter, så undlad at hoppe med på vognen, men flyt dit fokus over på noget andet.
  • HUSK, du kan begrænse risikoen for sygdom ved at følge myndighedernes anbefalinger op opføre dig forsvarligt. Bekymringer bidrager ikke til at reducere risiko for sygdom.

 

Læs artiklen "Mor, hvornår kan jeg komme i skole igen?"
Marie Tolstrup, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og Marie Louise Reinholdt-Dunne, cand.psych.aut., ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet har skrevet en artikel om, hvordan vi hjælper vores børn med at navigere igennem uvished, bekymringer, hjemmeskole og genåbning.

Læs artiklen "Et år efter første nedlukning"
Mange oplever, at der er kommet mere ro på angsten under nedlukningen. Til gengæld frygter de, at angsten igen forværres, når samfundet lukker op, og de skal ud af den trygge boble. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Angstforeningen i februar 2021.

Læs artiklen "Coronakrisen – hvad gør den ved angsten?"
Angstforeningen foretog i foråret 2020 en spørgeskemaundersøgelse for at få større indblik i, hvordan coronakrisen påvirkede vores målgruppe. I alt 69 personer, heraf ni mænd og 60 kvinder i alderen 15 – 69 år, afgav deres besvarelser i perioden 7. april – 12. maj 2020.

Tilbage til hverdagen
– en guide til forældre og til dig, som arbejder med børn og unge

Tilbage til hverdagen

 

Ella og corona-grisen
Hvordan og hvor meget skal man tale med sine børn om corona?

Ella og coronagrisen

 

Håndtering af coronaangst
Vejledning fra Sundhedsstyrelsen (pdf)