Arrangementer

Seksualitet og psykisk sygdom, Odense


Psykiske sygdomme påvirker vores selvopfattelse, personlighed og kontakt til omverdenen og ofte påvirkes også evnen og overskuddet til nærhed og intimitet.

Par i sofa med levende lysPsykolog Lone Rasmussen og psykiater Zoltan Barkanyi fra Psykiatrisk Afdeling Odense vil fortælle om seksualitet og psykisk sygdom.

Der vil blive rettet fokus på Projekt SEXUS, Sex i Danmark, som er en befolkningsundersøgelse fra 2017-18, hvori det fremgår, at seksualitet har stor betydning for befolkningens generelle trivsel.

Oplægsholderne vil komme ind på, hvordan seksualiteten påvirkes af psykisk lidelse, herunder bivirkninger til medicin og sundhedspersonalets opmærksomhed på at tale om seksualitet med patienterne.

Arrangør: PsykInfo Odense
Tid: Tirsdag den 5. oktober kl. 19-21
Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, Auditoriet, indgang 220 A, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C
Tilmelding: PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46