Arrangementer

Musikterapi, Haderslev


Har du oplevet at blive rørt over en bestemt sang eller at komme i kontakt med erindringer fra tidligere perioder i dit liv, når du hører musik fra dengang?

Ung mand ligger i græsset med hovedtelefoner påMange mennesker vil svare ja til ovenstående, og det er bl.a. baggrunden for musikterapi. Musikterapi er evidensbaseret og bygger bl.a. på udviklingspsykologi, musikpsykologi og neurovidenskab. Der er forskning i musikkens betydning inden for forskellige diagnoser bl.a. demens, depression og skizofreni.

Alle kan deltage i musikterapi - det kræver på ingen måde musikalske erfaringer eller evner. Musik er følelsernes sprog, og psykiatriske patienter kan igennem musikken få mulighed for at udtrykke sig nonverbalt, når ord ikke slår til.

Naja Henriette Bloch er musikterapeut på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Hun vil komme ind på de teoretiske baggrunde for musikterapi, tilbuddene om gruppemusikterapi og individuel musikterapi i Aabenraa samt forskning i musikterapi. Der vil også være mulighed for at deltage i en kort musikterapeutisk afspænding.

Arrangør: PsykInfo Haderslev
Tid: Tirsdag den 28. september kl. 19-21
Sted: Sundhedscenteret Haderslev, Clausensvej 25, 6100 Haderslev
Tilmelding: PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46