Arrangementer

Stress og depression, Søndersø


De fleste mennesker bliver ind imellem stressede, hvilket i sig selv er ganske normalt. Desværre rammes nogle af langvarig stress, hvilket kan være meget belastende for såvel den fysiske som mentale tilstand og f.eks. føre til depression.

Mand foran pc med hovedet i hændernePsykolog Tanja Langer Jensen, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, vil fortælle om stress og depression. Få viden om hvad stress er, hvordan stress kan forstås ud fra en psyko-social forståelsesmodel, og hvad de typiske signaler er ved en stresstilstand.

Der redegøres for depressionens prævalens og almindelige karakteristika herunder anbefalede behandlingsmetoder. Endeligt sammenfattes fælles symptombilleder for depression og stress, og stress- sårbarheds-modellen præsenteres som forståelsesramme for de to symptombilleder. Oplægget suppleres med kliniske eksempler.

EN AF OS-ambassadør Bendix Petersen vil komme med sin personlige beretning.

Arrangør: PsykInfo Odense
Tid: Onsdag den 22. september kl. 19-21
Sted: Tingstedet, Søndersø Rådhus, Vesterled 8, 5471 Søndersø
Tilmelding: PsykInfo Region Syddanmark 99 44 45 46