Side 1 af 1

Vi søger personer der kan bidrage med at belyse relationers betydning for et angstforløb!

: 08 apr 2019 09:49
af Mie Janne og Julie
Hej!
Vi er tre studerende på pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet, som er i gang med at skrive vores speciale. Helt overordnet undersøger vi angst og behandlingen af personer med angst, primært socialangst, hvorfor vi skriver til jer. Vi er interesserede i et eller flere interviews med personer, der har eller har haft angst og har været i behandling for dette med Kognitiv adfærdsterapi. Vores fokus er at undersøge denne behandlingsform og belyse, hvilken betydning inddragelse af den angstramtes netværk og den angstramtes relation til netværket har for behandlingen og angstforløbet. I den forbindelse perspektiverer vi til tilgangen Åben Dialog som argumenterer for relationernes betydning.
Vi søger personer som helst skal være færdig med sin behandling, og som minimum er 18 år.

Interessen for dette fokus er opstået af personlige oplevelser med angst, hvilket gør at vi gennem vores erfaringer, brænder for at sætte fokus på de aspekter i et angstforløb som vi har oplevet som vigtige at belyse.

Hvis du vurderer det til at være noget, du har lyst til at deltage i, må du meget gerne vende tilbage til os.
Vi er meget interesseret i at belyse dette fokus sammen med jer!

M.v.h. Janne, Julie og Mie
Vi kan kontaktes på: 52308481/61519733/22174553