aau

Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet søger personer til afprøvning af et nyudviklet spørgeskema til måling af stress, angst og depression.

Spørgeskemaet omfatter i alt 22 spørgsmål vedrørende køn, alder, stress, angst, depression, og trivsel. Det tager som regel 2-5 minutter at besvare spørgeskemaet.

Du er velkommen til at svare på om du synes at spørgsmålene er forståelige, dækkende og relevante.

Undersøgelsen er anonym.

Du kommer ind på spørgeskemaet ved at klikke på dette link: https://survey.au.dk/LinkCollector?key=MDEYHD3QUJ91

Alternativt kan du scanne koden nedenfor med kameraet i din smartphone.

aauqr

Med venlig hilsen

Kaj Sparle Christensen

Professor, praktiserende læge

Bartholins Allé 2

8000 Aarhus C