Snak om angst og depression... med børn og voksne i alle aldre

snakomdep_storKaren Glistrup henvender sig til alle aldre, når hun skriver om det store emne; at tale om angst og depression. Litteraturen er inddelt i tre niveauer: små børn, skolebørn og voksne. Dette, og det faktum, at bogen er baseret på mange års erfaringer med samtaler med børn og deres familier, og ikke videnskabelige undersøgelser og latinske betegnelser gør det let at gribe emnet an.

Hvis man føler sig helt på bar bund, når det kommer til at tale om angst og depression, er denne bog et godt udgangspunkt. Man kan enten tage gode råd og ideer fra bogen, eller man kan læse den sammen med barnet.

Den er overskuelig og har små hyggelige tegninger på næsten alle sider, der giver den et ikke-skræmmende udtryk, selvom emnerne blandt andet handler om Linda, der nogle gange hellere vil være en engel i himlen og Louis, der føler, nogen følger efter ham. 

Karen Glistrup lægger op til, at når man taler med et barn om følsomme og smertefulde ting, som mor, der ligger i sengen og græder hele tiden eller far, der drikker og skælder meget ud, så skal man møde barnet, hvor det er. Man skal ikke undervurdere barnets forståelsesevne, og man skal være autentisk, nærværende og åben. Bogen giver gode råd til disse svære samtaler og enhver, der læser denne bog, bør føle sig bedre rustet.

Karen Glistrup berører forskellige nuancer af angst, depression og psykisk sygdom. Og noget der skinner meget igennem, er vigtigheden af og opfordringen til at tale åbent om psykisk sårbarhed: at udrydde tabuer, stigmatiseringer, skam, skyld og følelsen af at være forkert eller anderledes. Derved henvender bogen sig også til klassekammeraterne, vennerne, naboerne, bedsteforældrene, fodboldtrænerne, pædagogerne og alle andre, der er i kontakt med mennesker med angst og depression – og deres børn.

Ingen, der læser denne bog, spilder deres tid – hvad enten de er i berøring med psykisk sårbarhed eller ej. For som Karen Glistrup skriver på bagsiden: Denne bog er skrevet til ”alle som har et ønske om at bryde tabuerne”. 

Snak om angst og depression… er en overskuelig bog med råd, værktøjer, en omsorgsfuld tone og et vigtigt formål.

Af Malene Mitchell

Snak om angst og depression...
med børn og voksne i alle aldre

Af Karen Glistrup
PSYKINFO forlaget
Sider 48 · Pris 175 kr.
ISBN 978-87-994320-0-4

 

Små hyggelige tegninger på næsten alle sider, giver bogen et ikke-skræmmende udtryk, selvom emnerne blandt andet handler om Linda, der nogle gange hellere vil være en engel i himlen og Louis, der føler, nogen følger efter ham.

 

Bogen henvender sig også til klassekammeraterne, vennerne, naboerne, bedsteforældrene, fodboldtrænerne, pædagogerne og alle andre, der er i kontakt med mennesker med angst og depression – og deres børn.