AngstTelefonen

70 27 13 20

Åbningstider i dagtimerne:
mandag 10 - 13
tirsdag 10 - 16
torsdag 10 - 13

Åbningstider i aftentimerne:
mandag til torsdag kl. 19 - 22
søndag kl. 16 - 19

Ring trygt, og få en fortrolig samtale med en af vores frivillige rådgivere.

Du kan ringe til os, hvis du

  • har akut angst
  • har spørgsmål om angst generelt
  • vil have oplysning om behandlingsformer og -muligheder
  • vil vide noget om selvhjælp og egenomsorg (herunder Angstforeningens selvhjælpsgrupper)
  • vil have tips til angsthåndteringsredskaber, som måske kan bruges her og nu
  • vil vende din situation generelt og måske få hjælp til at se nye muligheder
  • bare vil tale med en, som lytter og forstår

Hvis du er pårørende til et menneske med angst (18 år+), er du også meget velkommen til at ringe til os.

Vores frivillige rådgivere har enten en faglig relevant baggrund eller personlig erfaring med angst.

Socialrådgiver

Tirsdage i ulige uger kl. 17 – 19 kan du tale med vores frivillige socialrådgiver, Sandra på samme nummer: 70 27 13 20

Rådgivningen er med forbehold. Den relevante myndighed skal kontaktes, hvis officielt svar ønskes.

Børn og unge under 18 år og deres forældre, lærere og pædagoger m.v. er velkomne til at kontakte

AngstTelefonen - Børn, Unge og Forældre

82 30 60 70

Bøger:

Jeg er også vigtig
Husk dig selv som pårørende 

Tæt på KRISE og SYGDOM 
Kunsten at gøre en forskel og passe på sig selv

 

Øvrig litteratur

 

Pjecer