Organisation

Medlemmer og patientgruppe

Angstforeningen repræsenterer en patientgruppe på ca. 350.000 mennesker samt deres pårørende.

Pr. 31. december 2021 havde Angstforeningen 1223 betalende medlemmer.

Støt meget gerne vores arbejde med et medlemskab

Bestyrelse

Carsten Juul
Carsten Juul - Formand
Carsten, som indtrådte i bestyrelsen i 2006 og overtog formandsposten i december 2021, er cand.psych.aut og specialist i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. Carsten beskæftiger sig med individuel terapi, gruppeterapi, undervisning, udredning og supervision og arbejder både med børn, unge og voksne.
Lars Mansfeld Guldbrandsen
Lars Mansfeld Guldbrandsen - Næstformand
Lars, der til daglig beskæftiger sig med salg og indkøb, blev suppleant til bestyrelsen i 2010 og næstformand i 2016. Lars, der tidligere har været frivillig gruppeleder i Angstforeningen, indgår i bestyrelsens økonomiudvalg.
Preben Jørgensen
Preben Jørgensen - Kasserer
Preben, der er uddannet som voksenunderviser, har arbejdet med og undervist i jura, foreningsarbejde mmm., er nu gået på efterløn. Preben har siddet i bestyrelsen siden 2008 og er fortrinsvis beskæftiget med det organisatoriske bestyrelsesarbejde.
Ulrich Nielsen
Ulrich Nielsen - Sekretær
Ulrich, som er uddannet cand.scient.adm, har været beskæftiget med kommunale udviklingsprojekter for udsatte. Han har desuden været embedsmand i Beskæftigelsesministeriet og er i dag ansat i en professionel forening for revisorbranchen. Ulrich har tidligere været både foredragsholder og gruppeleder i Angstforenigen og blev valgt ind i bestyrelsen i 2021. Ulrich indgår i bestyrelsens økonomiudvalg.
Mia Attle
Mia Attle
Mia er socialrådgiver og tidligere formand for Angstforeningen, men valgte i foråret 2016 at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Interessen for foreningens arbejde er dog så stor, at Mia kom tilbage igen. Mia arbejder til daglig som stresscoach.
René Kaspersen
René Kaspersen
René er cand.psych. og har tidligere været frivillig gruppeleder for pårørende i Aalborg. René er repræsentant for foreningen i Region Nordjylland. Som PPR-psykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ønsker René at bistå og udbygge forebyggelsesarbejdet omkring angstproblematikker i skoleregi.
Tore Liljegren
Tore Liljegren
Tore er uddannet lærer med erfaring inden for specialundervisning for børn med fysiske, kognitive og sociale behov - og potentialer. Derudover har Tore bl.a. undervist voksne med aquafobi, så de har overvundet deres angst for at bevæge sig i vandet. Siden april 2020 har Tore fungeret som telefonrådgiver på AngstTelefonen og er i 2022 blevet medlem af foreningens Rådgivningsudvalg.

Sekretariat

Marie Särs Andersen Marie Särs Andersen
Daglig leder,
cand.interpret.
M 42920296
Liza Overgaard Liza Overgaard
Webmaster og projektassistent
Claus Thomsen Claus Thomsen
AC-fuldmægtig
Pia Holm Waaben Nørgaard Pia Holm Waaben Nørgaard
Ergoterapeut
Projektleder, Café ODA Odense

M 53841508

Fagpanel

Kristian Bech Arendt Kristian Bech Arendt
cand.psych.aut.
ph.d. i klinisk psykologi
Clas Winding Christensen  Clas Winding Christensen
overlæge og teamleder
Psykiatrisk Center København
Per Fink Per Fink
dr.med., ph.d.,
forskningsleder
Aarhus Universitet
Jens Einar Jansen  Jens Einar Jansen
Cand.psych.aut., specialpsykolog i psykiatri,
specialist i psykoterapi og ph.d.
Irene Oestrich Irene Oestrich
cand.psych.aut.
ph.d. og adj. professor
Marie Louise Reinholdt-Dunne Marie Louise Reinholdt-Dunne
ph.d., cand.psych.aut.
lektor, Københavns Universitet
Mikael Thastum Mikael Thastum
professor, cand.psych.aut.
Aarhus Universitet
Per Hove Thomsen Per Hove Thomsen
Professor, børne-ungdomspsykiatri
overlæge, dr.med.
Aarhus Universitet

Årsregnskab

Indsamlingsregnskab