Organisation

Bestyrelse

Carsten Juul
Carsten Juul - Formand
Carsten, som indtrådte i bestyrelsen i 2006 og overtog formandsposten i december 2021, er cand.psych.aut og specialist i både kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. Carsten beskæftiger sig med individuel terapi, gruppeterapi, undervisning, udredning og supervision og arbejder både med børn, unge og voksne.
Lars Mansfeld Guldbrandsen
Lars Mansfeld Guldbrandsen - Næstformand
Lars, der til daglig beskæftiger sig med salg og indkøb, blev suppleant til bestyrelsen i 2010 og næstformand i 2016. Lars, der tidligere har været frivillig gruppeleder i Angstforeningen, indgår i bestyrelsens økonomiudvalg.
Frank Rothstein
Frank Rothstein - Kasserer
Frank er uddannet lærer og Master i Positiv Psykologi og arbejder som speciallærer for psykisk sårbare unge. Frank blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant i 2018 og derefter som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem i 2019. Frank ønsker mere opmærksomhed på psykisk sårbarhed.
Katrine Herbst Ahlquist
Katrine Herbst Ahlquist
Katrine er cand.psych. og har desuden en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Human Ernæring. Katrine startede som frivillig gruppeleder i Angstforeningen i 2013 og begyndte senere at arrangere foredrag. I 2015 blev Katrine valgt ind i bestyrelsen, hvorefter hun overtog formandsposten i 2016. Katrine videregav formandsposten til Carsten Juul i december 2021.
Preben Jørgensen
Preben Jørgensen
Preben, der er uddannet som voksenunderviser, har arbejdet med og undervist i jura, foreningsarbejde mmm., er nu gået på efterløn. Preben har siddet i bestyrelsen siden 2008 og er fortrinsvis beskæftiget med det organisatoriske bestyrelsesarbejde.
René Kaspersen
René Kaspersen
René er cand.psych. og har tidligere været frivillig gruppeleder for pårørende i Aalborg. René er repræsentant for foreningen i Region Nordjylland. Som PPR-psykolog (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) ønsker René at bistå og udbygge forebyggelsesarbejdet omkring angstproblematikker i skoleregi.
Ulrich Nielsen
Ulrich Nielsen
Ulrich, som er uddannet cand.scient.adm, har været beskæftiget med kommunale udviklingsprojekter for udsatte. Han har desuden været embedsmand i Beskæftigelsesministeriet og er i dag ansat i en professionel forening for revisorbranchen. Ulrich har tidligere været både foredragsholder og gruppeleder i Angstforenigen og blev valgt ind i bestyrelsen i 2021. Ulrich indgår i bestyrelsens økonomiudvalg.
Mia Attle
Mia Attle - Suppleant
Mia er socialrådgiver og tidligere formand for Angstforeningen, men valgte i foråret 2016 at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Interessen for foreningens arbejde er dog så stor, at Mia er tilbage igen – denne gang som suppleant. Mia arbejder til daglig som stresscoach.
Jonas Mathson Hansen
Jonas Mathson Hansen - Suppleant
Jonas har en 15-årig karriere hos Nordisk Film bag sig, og arbejder i dag hos Trafikselskabet Movia som trafikstyrer. Siden 2013 har Jonas været frivillig i Angstforeningen dels som telefonrådgiver dels som bestyrelsesmedlem. Jonas er blandt andet ansvarlig for hvervning af og kontakt til foreningens ambassadører samt for organisering af Folkemøder på Bornholm.

Sekretariat

Marie Särs Andersen Marie Särs Andersen
Daglig leder,
cand.interpret.
M 42920296
Intet billede Jan Michael Hansen
Cand.phil.
Udvikling og fundraising / projketleder
M 26305020
Liza Overgaard Liza Overgaard
Webmaster og projektassistent
Intet billede Claus Thomsen
AC-fuldmægtig
eller
Pia Holm Waaben Nørgaard Pia Holm Waaben Nørgaard
Ergoterapeut
Projektleder, Café ODA Odense

M 53841508

Fagpanel

Marie-Louise Reinholdt-Dunne Marie-Louise Reinholdt-Dunne
PhD, cand.psych.aut
Barbara Hoff Esbjørn Barbara Hoff Esbjørn
Centerleder, prof. MSO i klinisk børnepsykologi
Per Fink  Per Fink
Dr.med., ph.d.,
forskningsleder, Aarhus 
Marianne Breds Geoffroy Marianne Breds Geoffroy
Overlæge i psykiatri, ph.d.
Lennart Holm  Lennart Holm
Klinikchef, cand.psych.
Esben Hougaard  Esben Hougaard
Professor, Aarhus 
Irene Oestrich  Irene Oestrich
Centerleder, cand.psych., ph.d. 
Nicole F. Rosenberg Nicole G. K. Rosenberg
Klinikleder, adj.professor
Raben Rosenberg Raben Rosenberg
Klinikchef, professor, dr.med.
Mikael Thastum Mikael Thastum
Klinikleder, Lektor, cand.psych.
Per Hove Thomsen  Per Hove Thomsen
Prof., børne-ungdomspsykiatri, overlæge, dr.med.