AngstChatten
Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
AngstChatten
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Cool Kids behandlingsforløb

CEBU tilbyder i øjeblikket et mindre antal individuelle Cool Kids behandlingsforløb varetaget af studenterterapeuter til reduceret pris.
Læs mere

Slås du med social angst?

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

DR søger børn med fobier

Børn mellem 10 og 15 år søges

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder gratis gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år

Rekruttering af forældre til afprøvningen af nyt spørgeskema

Forælder med angst? Gør os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

Gratis behandling af socialfobi

Forskningsprojekt i RegionH

QR-kode
 

Om selvhjælpsgrupper

Fællesskab blandt blyanterAngstforeningen tilbyder selvhjælpsgrupper flere steder i landet. I de fleste byer er grupperne for blandede angstlidelser, dvs. at deltagerne har en eller flere af følgende angstlidelser: panikangst, agorafobi, generaliseret angst, helbredsangst, socialfobi. I Aalborg, Århus og i København/på Frederiksberg har vi også grupper specifikt for socialfobi. Du finder en liste over byer med selvhjælpsgrupper her.

Hvordan kommer jeg med i en selvhjælpsgruppe?
Før du melder dig til en selvhjælpsgruppe, er det vigtigt, at du læser retningslinjerne samt de øvrige informationer på denne side. Tilmelding sker via følgende link: https://angstforeningen.dk/gruppetilmelding/

Få et personligt formøde
Fra september 2019 er det muligt at få en halv times personlig samtale på vores kontor på Frederiksberg. Du kan bruge formødet til at få mere at vide om, hvordan det er at være i en selvhjælpsgruppe, og om det er noget for dig. Mødet er hverken behandling eller visitation, men blot en helt fortrolig samtale med én medarbejder. Du kan bestille et møde ved at skrive en mail til grupper@angstforeningen.dk. Mødet er gratis, og du behøver ikke være medlem. Du kan kun bestille ét møde. Mødet er først aftalt, når du har modtaget bekræftelse. Der holdes møder onsdage mellem 11-13.

OBS: Af hensyn til coronasituationen holdes formøder indtil videre ikke som fysiske møder, men pr. telefon eller videomøde, hvis man ønsker det. Det er således stadig muligt at bestille en tid til et møde som beskrevet.

Retningslinier for Angstforeningens selvhjælpsgrupper
Formålet med selvhjælpsgrupperne er at give deltagerne nyt mod til at komme videre ved at:

  • give deltagerne mulighed for at møde ligesindede og finde ud af, at de ikke er alene med deres angstlidelse
  • skabe en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback.
  • gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af angsten.
  • arbejde med selvhjælpsmateriale og små øvelser (fx holde oplæg) i det omfang deltagerne selv ønsker det.

Deltagelse i en selvhjælpsgruppe

For at deltage i en selvhjælpsgruppe skal du:

  • have en "ren" angstdiagnose evt. kombineret med depression. (I Angstforeningen har vi ikke mulighed for at yde den rette støtte til mennesker med psykiske lidelser som maniodepressive tilstande, psykoser, skizofreni m.v. I disse tilfælde henviser vi til andre relevante patientforeninger.)
  • være ude af enhver form for misbrug.
  • være i stand til at rumme andres problemer.
  • være indstillet på at påtage dig et medansvar for, at gruppen kan fungere. Dvs. du har mødepligt og skal melde afbud, hvis du skulle være forhindret i at komme.
  • være medlem af Angstforeningen.

FAQ
Skal jeg vælge en blandet gruppe eller en gruppe for socialfobi?
I socialfobigrupperne koncentrerer vi os om socialfobi. Hvis du også har brug for at have fokus på problemstillinger vedrørende de øvrige angstlidelser, skal du vælge en blandet gruppe.

Du kan skrive en kommentar under bemærkninger, hvis du selv er i tvivl.

Hvornår mødes grupperne?
De fleste selvhjælpsgrupper mødes en fast hverdags aften (mandag – torsdag) hver anden uge kl. 19 – 21.

Hvor lang ventetid er der?
Det varierer meget, hvor lang ventetid, der er til grupperne. Især i de større byer kan man være heldig at få en plads med det samme, men man kan også risikere at skulle vente flere uger eller i visse tilfælde flere måneder. Lang ventetid forekommer, hvis den/de eksisterende grupper er fyldt op, og der ikke er nok på ventelisten til en ny gruppe, eller hvis du selv er forhindret i at møde den/de ugedage, hvor der ellers er en ledig plads.

Du skal være medlem af Angstforeningen for at deltage i en selvhjælpsgruppe. Og selv om vi bliver glade, hvis du støtter vores arbejde med et medlemskab, kan du godt stå på venteliste uden at være medlem. Medlemmer kommer dog først i køen til de ledige pladser.

Koster det noget, at deltage i en gruppe?
Ud over kontingentet (250 kroner / kalenderår) koster det ikke noget at deltage i en gruppe. Dog plejer man at bidrage til en ”kaffekasse” i de enkelte grupper.

Hvordan får jeg besked om, at der er plads?
Du bliver kontaktet pr. mail, så snart der er en plads til dig. (Har du ingen mail, vil du blive ringet op, eller du får et brev med posten).

Hvor mange deltagere er der i en gruppe?
Der er ca. 7 deltagere i en gruppe.

Hvor længe kan jeg deltage i en gruppe?
Du kan deltage i en gruppe lige så længe, du selv synes, du har behov for det. Vi har medlemmer, som har gået i selvhjælpsgrupper lige fra nogle få måneder til flere år.

Er der tale om behandling?
En selvhjælpsgruppe må ikke forveksles med behandling. Der er tale om selvhjælp, hvor man har mulighed for at tale om det, der fylder her og nu i relation til angsten og få feedback både fra de andre deltagere og fra gruppelederne. De enkelte deltagere bidrager med den viden og de erfaringer, de har. Gruppelederne kan byde ind bl.a. med psykoedukation og tilrettelæggelse af arbejde med selvhjælpsmateriale eller små øvelser, hvis deltagerne selv ønsker det. Dette tilsammen betyder dog, at mange oplever en bedring, selv om der ikke er tale om behandling.

Hvem leder grupperne?
Alle vores grupper har tilknyttet en eller i de fleste tilfælde to gruppeledere, som hjælper med at skabe en god og tryg stemning i gruppen. De fleste gruppeledere er psykologistuderende, men uden for universitetsbyerne kan du også møde gruppeledere med en anden baggrund, fx en psykoterapeut eller en person, som selv har været igennem en angstlidelse.

Før du tilmelder dig en selvhjælpsgruppe
Det er vigtigt, at du overvejer, om en selvhjælpsgruppe er det rigtige for dig. For at alle i gruppen skal få et så stort udbytte af møderne som muligt, er det nemlig vigtigt, at du møder hver gang og melder afbud, såfremt du med god grund er forhindret.

Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en selvhjælpsgruppe - eller måske snarere skal søge behandling eller anden støtte - hjælper vi dig gerne med at afklare spørgsmålet. Ring til TelefonRådgivningen på 70 27 13 20.

Har du spørgsmål, som ikke er besvaret på denne side, kan du henvende dig til: .

Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739