Metakognitivt børne- og ungeforløb

Psykolog og ph.d.-studerende Anne Thingbak er lige nu i gang med et forskningsprojekt om metakognitiv terapi til behandling af børn og unge med angst og depressive problematikker. Forskningsprojektet foregår i København K og involverer et forløb med otte ugers gratis metakognitiv gruppeterapi til børn og unge i alderen 10-17 år, som døjer med angst og/eller depression. Deltagerne mødes en gang om ugen i 2 timer. Der starter nye grupper ca. hver 4.-5. uge (afhængig af skoleferier) frem til december 2022.

Grupperne varetages af Anne Thingbak, som er psykolog og certificeret metakognitiv terapeut. Formålet er dels at blive klogere på hvilke mekanismer der er involveret i angst og depression i børne- og ungdomslivet dels at bidrage til at forbedre behandlingen af sådanne problematikker hos børn og unge.

Foruden de typiske symptomer såsom varierende grader af tristhed, uro og ængstelighed, kan angst og depression også medføre symptomer, der til forveksling ligner symptomer på fysisk sygdom. Således klager mange børn og unge over symptomer som kvalme, mavepine, hovedpine og diffuse smerter. Angst og depression kan også vise sig i adfærden som eksempelvis undgåelsesadfærd, vredesudbrud og problemer med at sove.

Før gruppeforløbet starter, vil dit barn og mindst én forælder blive inviteret til en udredende samtale. Undervejs i forløbet vil der være yderligere tests og spørgeskemaer, som både barn/ung og forældre skal udfylde. Endeligt vil der være en afsluttende samtale med henblik på at evaluere barnets udbytte af forløbet.

Ønsker I at deltage i forskningsprojektet, kontakt da Anne Thingbak på mail .

Hvis vi vurderer, at dit barn/unge er mulig kandidat til at deltage i forskningsprojektet, vil I blive inviteret til en udredende samtale med henblik på at afdække dit barns/unges problematik.

Yderligere information og tilmelding: heypeople.dk/forskningsprojekt-om-metakognitiv-behandling-til-boern-og-unge/