Medicin

Angstforeningen anbefaler psykoterapi som førstevalg ved angstlidelser. Derfor er det vigtigt, at du taler med lægen om, hvilke ikke-medicinske muligheder der findes. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor terapi alene ikke har den ønskede effekt. Medicinsk behandling bør under alle omstændigheder suppleres med psykoterapi, så du får viden om, hvad der opretholder angsten, og hvordan du kan håndtere den.

Antidepressiv medicin

Hos nogle kommer der hurtigt en god effekt af antidepressiv medicin, som også bruges til angst, mens det hos andre tager længere tid. For de fleste går der dog flere uger, inden de gradvist mærker, at uroen aftager. Det kræver lidt tålmodighed og måske også en stigning i dosis, som aftales med lægen for at opnå den ønskede effekt. Udebliver effekten efter en stigning i dosis, og er der gået flere måneder, er det vigtigt at revurdere behandlingen sammen med lægen. Det kan være nødvendigt at skifte til et andet præparat.

Medicinen tages sædvanligvis i minimum et halvt år, men det kan være nødvendigt at tage den i en længere periode.

Bivirkninger

Det er almindeligt at opleve gener i starten, som typisk kan være let øget uro, kvalme, tendens til tynd mave, mundtørhed, svedtendens eller overfladisk søvn. Nogle oplever nedsat seksuel interesse og forsinket udløsning/forlænget tid til orgasme. Påvirkningen af seksualiteten kan stå på i hele behandlingsperioden og normaliseres igen, når den medicinske behandling stopper.

Brugen af antidepressiv medicin kan være forbundet med vægtøgning. Du bør tale med din læge om, hvordan du får hjælp til at undgå uønsket vægtstigning.

Nogle mennesker får desværre ingen gavnlig effekt af medicinen, eller de får så mange bivirkninger, at de må opgive behandlingen eller eventuelt tale med lægen om skifte til et andet præparat.

Ophør af behandlingen

Når den medicinske behandling ophører, er det vigtigt at nedtrappe dosis gradvist over flere uger for at undgå fysiske gener. Aftal en nedtrapningsplan med din læge.

Benzodiazepiner (beroligende medicin)

Benzodiazepiner er afhængighedsskabende og bør kun bruges ved akut situationsbetinget angst eller ved længerevarende angsttilstande, hvis en speciallæge vurderer, at andre medicinske og terapeutiske behandlingsmuligheder ikke er tilstrækkelige.

Psykiater

En psykiater er en læge, der har videreuddannet sig til speciallæge i psykiatri. Psykiateren må i modsætning til psykologen udskrive medicin.

Hvis din læge henviser dig til en psykiater, skal du ikke betale for konsultationerne. Din læge kan ofte anbefale en lokal psykiater og fortælle lidt om ventetider.

Du kan også vælge at kontakte en psykiater direkte uden om din læge og selv betale for behandlingen.

Nogle psykiatere kombinerer medicinsk behandling med samtaleterapi. Se mere om forskellige psykoterapeutiske behandlingsformer under ”Psykoterapi".

sakt.dk kan du finde nogle af de psykiatere, som også arbejder med kognitiv adfærdsterapi. 

Psykiatere, der har overenskomst med sygesikringen, finder du på sundhed.dk

Problemer med udtrapning
BenzoRådgivningen | SIND

Psykiater med henvisning
sundhed.dk

Find en psykolog med de erfaringer og kompetencer, som du søger
Psykologer i Danmark

Pakkeforløb i psykiatrien
Du kan tale med egen læge, som under visse forudsætninger kan henvise til et gratis pakkeforløb. Forløbet foregår oftest i grupper og omfatter psykoterapi og eventuelt medicinsk behandling. Mere info.

Helbredsangst
Lider du af helbredsangst kan du evt. tale med din læge om henvisning til gratis behandling i en af de liaisonpsykiatriske afdelinger eller klinikker, som arbejder specifikt med behandling af denne type angst.

Se pjecen
Medicinsk behandling af angst

Medicinsk behandling af angst