Helping Your Child Overcome Separation Anxiety or School Refusal

Helping Your Child Overcome Separation Anxiety or School RefusalSelv om denne bog er på engelsk, vil mange forældre formodentlig kunne have glæde af at læse den alligevel.

Separationsangst er som regel et naturligt led i barnets udviklingsproces, og normalt vil barnet vokse fra denne form for angst. Men i nogle tilfælde varer angsten ved og er så voldsom, at den gør livet svært for både dig og dit barn. Separationsangsten kan være så stærk, at barnet ikke bliver klar til at komme i skole, eller at barnet simpelthen nægter at gå i skole, hvilket naturligvis er en enorm udfordring for hele familien.

Denne bog, som er krydret med case-historier, hjælper dig med at finde ud af, om separationsangsten og skolevægringen er mere end bare en fase barnet gennemgår. De forskellige former for/årsager til separationsangst gennemgås, og du får værktøjer til, hvordan du kan hjælpe barnet med at håndtere angsten.

I hvert kapitel forklares først formålet med kapitlet og dernæst følger en indføring i nødvendig viden, før man går videre til øvelserne. Endelig slutter hvert kapitel med et opsamlende resumé.

Bogen har primært fokus på de forskellige former og årsager til separationsangst. Hvis skolevægringen fx skyldes socialfobi, skal man nok vælge at læse en bog, der mere specifikt handler om dette emne.

Find bogen her: https://www.newharbinger.com/helping-your-child-overcome-separation-anxiety-or-school-refusal

Helping Your Child Overcome Separation Anxiety or School Refusal
A Step-by-Step Guide for Parents
(Hjælp dit barn med at overvinde separationsangst eller skolevægring. En trin-for-trin guide til forældre)
Af Andrew R. Eisen PhD, Linda B. Engler PhD, Joshua D. Sparrow MD
New Harbinger Publications, 2006
Sideantal: 208
ISBN: 9781572244313

 

Personlig beretning:
Vi blev mødt med en fordom om, at Jonas var uopdragen