Enkelfobi

Enkeltfobier medfører, at man bliver meget bange og føler stærke kropslige symptomer ved mødet med bestemte objekter. Det er faktisk sådan, at selv tanken om objektet kan udløse angst. Den, der lider af en fobi, vil gøre sig store anstrengelser for at undgå det objekt, der udløser angsten.

Fakta
 • Ca. 8 % af befolkningen udvikler enkeltfobi på et tidspunkt i deres liv.
 • Enkeltfobier kan ramme alle i alle aldre, men ofte ser vi især børn i perioder have fobier for eksempelvis hunde.
Symptomer og diagnose

Symptomerne ved fobier er panisk angst kan være: 

 • vejrtrækningsproblemer
 • hjertebanken
 • rysten på hænderne og i kroppen
 • trykken for brystet
 • varme i kroppen
 • kvalme eller endda opkast
 • kvælningsfornemmelse
 • anspændthed
 • svimmelhed og knude i maven

Ofte opfattes disse symptomer som livsfarlige (katastrofemisforståelse), hvorfor mange netop vil forsøge at undgå mødet med objektet.

De psykiske symptomer er dødsangst og frygt for at blive sindssyg af angsten.

Fobier er begrænset til helt specifikke situationer såsom angst for dyr, højder, torden, mørke, flyvning, lukkede rum, synet af blod eller legemsbeskadigelse. Man skal have mindst to af de ovennævnte symptomer for, at der kan stilles en diagnose. 

Hvad vedligeholder angsten?

Det er især undgåelsesstrategier, der vedligeholder fobier. Mennesker med fobisk angst vil ofte gøre sig store anstrengelser for at undgå mødet med objektet for angsten, hvilket har den uhensigtsmæssige konsekvens, at hjernens overlevelsescenter (amygdala) tolker objektet som reelt farligt. Når dette sker, øges adrenalinudladningen, som forværrer følelsen af angst.

Behandling og udsigt for fremtiden

Ved behandling med kognitiv adfærdsterapi bedres eller helbredes 90 % efter få timers behandling, hvor man gradvist eksponeres (udsættes) for det angstfremkaldende objekt.