Ella og corona-grisen

Anmeldt af Marie Särs Andersen i samarbejde med cand.psych. Katrine Herbst Ahlquist

Ella og coronagrisenI en tid hvor mange tanker og bekymringer hober sig op i små barnehoveder, kan forældre let komme i tvivl om, hvordan, hvor meget eller hvor lidt, de skal tale med deres børn om corona. Ella og corona-grisen er et kærkomment redskab, der via små fortællinger med udgangspunkt i helt almindelige hverdagssituationer og følelser, som børnene allerede kender, hjælper med at åbne op for en god snak om de mange spørgsmål og bekymringer, der melder sig.

Gennem bogen er der flettet tips og råd ind til forældrene og øvelser til barnet. Bl.a. lærer barnet, at der er sammenhæng mellem tanker og følelser, at mennesker kan opleve den samme situation forskelligt og ikke nødvendigvis bliver bange for de samme ting. Barnet lærer også, at der kan være alternative forklaringer; hvis mor fx er forsinket, er det ikke nødvendigvis, fordi hun har glemt én. Måske er hun bare gået forbi bageren på vejen for at købe en lækker kage.

En meget brugbar øvelse går ud på at lave en lille bekymringskasse, skrive sine bekymringer ned på små stykker papir og putte dem i kassen. Dagen efter kan man så trække en bekymring op af kassen og tale med mor og far om den (men ikke lige før sengetid). På den måde lærer barnet, at man godt kan lægge sin bekymring til side og ikke behøver at tænke på den hele tiden.

Selv om bogens udgangspunkt er corona, giver den anledning til at tale med barnet om mange dagligdags situationer og følelser i et bredere perspektiv, som også bidrager til, at barnet lærer at forstå andre mennesker, og hvad der sker i dem. Bogen vil derfor også være meget relevant, når vi på et tidspunkt forhåbentlig har lagt coronakrisen bag os.

Ella og corona-grisen får vores varmeste anbefaling med på vejen.

Ella og corona-grisen
Af Anne Kathrine B. Nielsen og Morten Berthelsen
2020 Cartoons ApS<
ISBN 978-87-971056-2-7
39 sider
Vejledende pris kr. 129

 

Læs mere om corona