AngstTelefonen - Børn, Unge og Forældre

82 30 60 70

Åbningstider:

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18 - 21

Hvis du er barn eller ung, kan du ringe til Angstforeningens telefonlinje, når du har brug for en at tale med.

Angst kan være en følelse, der pludselig overvælder dig, eller det kan være helt bestemte tanker eller situationer, der gør dig bange. Det kan være hver dag, eller det kan være en gang imellem. Måske har du ikke har lyst til at gå i skole, eller måske får du tit ondt i maven på grund af noget bestemt. Det kan være svært at tale om, men vi ved rigtig meget om angst, og vi er gode til at lytte og til at forstå.

Måske kan vi sammen finde ud af, hvordan du bedst kan få hjælp til at komme ud af din angst, og hvad du selv kan gøre for at få det bedre. Vi kan også tale om, hvordan du får fortalt dine nærmeste, hvordan du har det, hvis de ikke ved det endnu. Det er dig, der bestemmer, hvad du har brug for at tale om eller få hjælp til.

Hvis du er forælder, kan du tale med os om, hvordan du bedst støtter et barn eller en ung med angst og om, hvilke behandlingsformer og muligheder der findes. Du kan også tale med os om, hvordan du passer på dig selv som pårørende eller om noget helt andet. Vi er gode til at lytte, når det hele er svært.

Hvis du er lærer eller pædagog og til daglig omgås et barn eller et ungt menneske med angst, kan du tale med os om, hvordan du bedst kan støtte og hjælpe barnet eller den unge både direkte i dagligdagen og via samarbejde med forældrene.

Hvem taler du med?

Der er mange gode rådgivninger i Danmark. Vi har den bedste rådgivning om angst.

Vores rådgivere på AngstTelefonen - Børn, Unge og Forældre er uddannet til at tale om angst hos børn og unge - og med børn og unge.

Linjen er fortrolig. Det er vigtigt for os, at du kan føle dig tryg, når du ringer til os.

 

Socialrådgiver

Tirsdage i ulige uger kl. 17 – 19 kan du tale med vores frivillige socialrådgiver, Sandra på samme nummer: 70 27 13 20

Rådgivningen er med forbehold. Du bedes kontakte den relevante myndighed, hvis du ønsker et officielt svar.

 

Rådgivningens værdier

Den faglige kvalitet er rådgivningens fundament. Rådgivningen er baseret på ligeværd og på at respektere brugernes behov og perspektiv. Angstforeningen er en patientforening for målgruppen selv, og det er et af vores formål at rådgive mennesker med angst og deres pårørende. Fagligheden skal altid være til stede i rådgivningen. Angstforeningen har et fagpanel bestående af en række førende forskere og behandlere i Danmark. Der er tilknyttet en faglig supervisor til hver rådgivning.

Vi sørger for at give vores rådgivere en solid faglig introduktion, og vi arbejder hele tiden på at underbygge og udbygge fagligheden, både gennem omhu når vi udvælger rådgivere og ved at give rådgiverne supplerende tilbud og selv lære af rådgivningen.

Vi tager hensyn til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer (NKR).

Vores rådgivere arbejder frivilligt ud fra et personligt og fagligt engagement. Det er foreningens opgave at understøtte og fremme rådgivernes motivation gennem at give dem de bedste muligheder og faglige support.

Vi forsøger at lægge en minihandlingsplan i hver samtale. Vi arbejder ud fra et ønske om at gøre livet lettere, hjælpe brugeren med at afdække egne ressourcer og handlemuligheder, samt skabe håb.

 • Vi møder mennesker med angst og deres pårørende med viden, forståelse, empatisk lyttende og med støtte i en svær situation.
 • Vi tilbyder aldrig behandling, men vi rådgiver, henviser, vejleder og støtter.
 • Vi tilbyder fortrolig rådgivning på alle vores platforme.
 • Vores rådgivere har tavshedspligt, og vi har indhentet børneattester på alle rådgivere på AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre.
 • Vi opbevarer aldrig personfølsomme data.
 • Vi hverver aldrig børn og unge som medlemmer.
 • Rådgiverne må ikke hverve klienter til egen praksis.
 • Rådgivningen skal være gratis og tilgængelig for alle.

Klagemulighed

Vi vil opfordre dig til at sende os en skriftlig klage, hvis du har haft en dårlig oplevelse på vores rådgivning. På den måde kan du hjælpe os med at blive bedre.

Du kan fx klage hvis
 • du har haft konkrete oplevelser med en eller flere rådgivningssamtaler (chat eller telefon), der ikke har levet op til det, vi stiller i udsigt på vores hjemmeside eller i vores øvrige materiale.
 • du har modtaget forkert eller misvisende rådgivning.
 • vi har henvist dig til et tilbud, som ikke eksister eller ikke har kunnet tilbyde det, som Angstforeningens rådgiver har oplyst dig om.
Sådan sender du en klage

Klagen skal være skriftlig og kan sendes på mail eller med posten til:
Mail: : Skriv “Klage” i emnefeltet.
Postadresse: Angstforeningen, Peter Bangs Vej 7A, 0, 2000 Frederiksberg

Oplys så vidt muligt følgende:

 • Hvornår modtog du den rådgivning, du ønsker at klage over?
 • Hvad ønsker du at klage over?
 • Hvad kunne du have ønsket dig i stedet for?
 • Hvad forventer du af os nu?

Du kan godt sende din klage uden at oplyse kontaktinformationer, men vi kan naturligvis kun svare, hvis du oplyser enten post- eller mailadresse.

Hvornår får jeg svar på min klage?

Du får svar på din klage inden for fem hverdage, hvis vi har din mailadresse og ti hverdage, hvis vi har din postadresse.

Positiv feedback

Vi hører også gerne fra dig, hvis du har haft en god oplevelse på vores rådgivning, eller hvis du har ønsker eller idéer.
Mail: angsttelefonen@angstforeningen.dk : Skriv “Feedback” i emnefeltet.
NB! Vi rådgiver ikke via den nævnte mailadresse.