Bliv frivillig

Angstforeningen har mere end 100 frivillige ildsjæle, som hjælper os med at gøre en stor forskel  for mennesker med angst og for deres pårørende. Hvis du også brænder for at hjælpe andre mennesker, hvad enten du selv har erfaring med angstlidelser, eller du har en professionel baggrund, er der forskellige muligheder:

Indhold:

 


Telefonrådgiver på AngstTelefonen – Voksne

Som rådgiver på AngstTelefonen for voksne med angst (18 år+) og deres pårørende besvarer du opkald hjemmefra på en telefon stillet til rådighed for samtalerne. Det har derfor ingen betydning, hvor i landet du bor.

Du kan vælge at være rådgiver:

 • i dagtimerne med en fast vagt samme dag hver uge i tidsrummet 10 – 13 eller 13 – 16, eller
 • i aftentimerne, hvor du har minimum tre vagter om måneden og selv vælger fra måned til måned, hvornår du vil lægge dine vagter. Åbningstiderne er mandag – torsdag 19 – 22 og søndag kl. 16 – 19

Oplæring foregår individuelt med udgangspunkt i vores elektroniske undervisnings- og rådgivningsmateriale.

Vi forventer, at du

 • enten har personlig erfaring med angst eller har en faglig baggrund fx som psykologistuderende, psykoterapeut el.lign.
 • er god til at lytte og møde det enkelte menneske, der hvor det er
 • kan blive hos os i minimum et år
 • deltager i supervisionsmøder på web ca. 8 gange om året

Vil du vide mere, så kontakt Claus Thomsen

 


 

Telefonrådgiver på AngstTelefonen – Børn, Unge og Forældre

Som rådgiver på AngstTelefonen – Børn, Unge og forældre besvarer du opkald hjemmefra på en telefon stillet til rådighed for samtalerne. Det har derfor ingen betydning, hvor i landet du bor.

Telefonen er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra 18 – 21. Du har minimum tre vagter om måneden og vælger fra måned til måned hvilke aftener, du tager vagter.

Oplæring foregår individuelt med udgangspunkt i vores elektroniske rådgivnings- og undervisningsmateriale.

Vi forventer, at du

 • har særlig interesse for børn og unge med angst
 • fx er psykologistuderende eller pårørende til et barn eller en ung med angst
 • er god til at lytte og møde det enkelte menneske, der hvor det er
 • kan blive hos os i minimum et år
 • deltager i supervisionsmøder på web ca. 8-10 gange om året

Vil du vide mere, så kontakt Jan Hansen

 


 

Selvhjælpsgruppeleder

De fleste af Angstforeningens frivillige gruppeledere arbejder sammen to og to, men især i landets mindre byer, arbejder nogle alene. Selvhjælpsgrupperne mødes en fast hverdagsaften hver anden uge fra 19 – 22. Dertil kommer evt. forsamtaler med nye deltagere.

Som selvhjælpsgruppeleder er din opgave primært at fungere som ordstyrer og skabe et trygt rum, hvor deltagerne kan dele deres erfaringer. Du assisterer også deltagerne i arbejde med foreningens selvhjælpsmateriale, ligesom du bidrager med psykoedukation.

Vi forventer, at du

 • har en relevant baggrund fx som psykologi- eller psykoterapeutstuderende, eller at du måske har personlig erfaring med angst
 • deltager i fem årlige supervisionsmøder enten ved fysisk fremmøde eller via web
 • kan blive hos os i minimum et år

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har mod på at starte en gruppe op i en by, hvor der endnu ikke findes en gruppe. Det kræver i givet fald, at du selv er med til at udbrede kendskab til tilbuddet i din by.

Læs mere om vores selvhjælpsgrupper, og hvor de findes.

Vil du vide mere, så kontakt Marie Särs Andersen

 


 

Pårørendegruppeleder

De fleste af vores frivillige pårørendegruppeledere arbejder sammen to og to. Grupperne er for pårørende til både børn, unge og voksne og mødes en hverdagsaften om måneden. Som gruppeleder hjælper du deltagerne med at udveksle erfaringer både med hensyn til, hvordan de bedst støtter deres pårørende med angst, og hvordan de tager vare på sig selv.

Vi forventer at du

 • har relevant erfaring enten som pårørende eller fx som psykolog- eller psykoterapeutstuderende, sygeplejerske eller lignende.
 • er empatisk og god til at møde det enkelte menneske der hvor det er
 • kan blive hos os i minimum et år
 • deltager i supervisionsmøder ca. 5 gange om året ved fysisk fremmøde eller på web

Vil du vide mere, så kontakt Marie Särs Andersen

DER ER INGEN LEDIGE STILLINGER P.T.

 


 

Case- og interviewperson / foredragsholder

Vi har løbende brug for foredragsholdere, som har mod på at tage ud og holde foredrag i foreninger, på skoler, institutioner, arbejdspladser o.l. enten alene eller sammen med en behandler.

Vi har også brug for case- og interviewpersoner, som vil stå frem i diverse medier (radio, tv, aviser, blade osv.) og fortælle deres historie til inspiration for andre.

Hvis du er interesseret i en af ovenstående funktioner, kan du lade dig skrive op ved at udfylde et skema. Herefter kontakter vi dig, ved behov. Du kan altid sige ja tak eller nej tak til en specifik opgave. Du vælger også om du vil stå frem med navn og foto og i hvilke medier.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Marie Särs Andersen

 


 

Frivillig i Café ODA Odense

Café ODA er en af tre sociale netværkscaféer, der er oprettet i et samarbejde mellem DepressionsForeningen, OCD-foreningen og Angstforeningen. Alle caféerne er for gæster med OCD, depression bipolar lidelse og/eller angst og for deres pårørende. Angstforeningen står for driften af Café ODA Odense.

Faste åbningstider i caféen er tirsdage 17.00 – 20.00 og torsdage 14.00 - 18.00

Som frivillig i caféen bidrager du til, at vores gæster har et trygt fristed med hyggeligt samvær, mulighed for at etablere netværk med andre gæster og for personlig udvikling. Det betyder, at arbejdet både består af socialt samvær med gæster og af praktiske opgaver i caféens lokaler.

Frivillige arbejder altid to sammen og/eller sammen med caféens projektleder. Frivillige har mindst to vagter om måneden og deltager i et månedligt frivilligmøde en torsdag aften. Ca. fire gange årligt er mødet et supervisionsmøde med psykolog. Frivillige kan desuden tilbyde at være medansvarlige for aktiviteter ud over caféens faste åbningstider.

Oplæring foregår ved en mentorordning og undervisning i startperioden.

Vi forventer, at du

 • er mødestabil
 • er rummelig, god til at lytte og møde den enkelte gæst, hvor vedkommende er     
 • arbejder aktivt for et trygt og hyggeligt miljø i cafeen
 • forventer at være hos os i mindst et halvt år

Du kan læse mere på caféens hjemmeside www.cafeodaodense.dk og

Facebook side Café ODA Odense - Startside | Facebook

Vil du vide mere, så kontakt caféleder Pia Holm Waaben Nørgaard på