Behandling

Angstforeningen anbefaler kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi til behandling af angst hos børn og unge.

Kognitiv adfærdsterapi findes bl.a. i gruppeforløb, der kaldes Cool Kids (for de yngste) eller Chilled (for teenagere).

 

Psykolog

Børn og unge under 18 år kan ikke få en henvisning til psykolog på baggrund af angst eller depression. Henvisning kan dog efter lægens skøn gives, hvis der har været tale om følgende situationer:

  1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
  2. trafik- og ulykkesofre.
  3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
  4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
  5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
  6. pårørende ved dødsfald.
  7. personer, der har forsøgt selvmord.
  8. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

Egenbetaling hos psykolog

Alle kan gå direkte til en psykolog uden henvisning, hvis de selv betaler hele beløbet. Betaler man selv, anbefales det at konsultere en psykolog, der ikke har overenskomst med sygesikringen, da psykologer uden overenskomst som udgangspunkt har kortere ventetider.

Find en psykolog

På hjemmesiden psykologeridanmark.dk kan man søge efter psykologer og sortere efter flere forskellige kriterier, fx børn og unge, angst, kognitiv adfærdsterapi, ventetid, overenskomst med sygesikringen osv. osv.

Lokale tilbud om gratis psykologsamtaler

Lokalt kan der være tilbud om gratis psykologsamtaler til børn og unge. Det kan derfor være en god idé at google eller kontakte din læge eller kommune for at høre, om der er et gratis tilbud i dit område. Fx her:

Aarhus:

Børn under 15 år
aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/er-du-bekymret-for-dit-eller-et-andet-barns-trivsel/boernesamtaler-gratis-psykologhjaelp-til-boern-og-unge-under-15-aar/

Unge over 15 – 27 år
aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/naar-du-har-det-svaert/psykologhjaelp-til-unge/

Cool Kids/Chilled

Disse tilbud om gruppeterapi, der bygger på kognitiv adfærdsterapi, tilbydes flere steder af psykologer mod egenbetaling.
Nogle PPR tilbyder desuden disse forløb gratis.

Find Cool Kids certificeret behandler: psy.au.dk/cebu/find-certificeret-cool-kids-behandler

Psykiater

Med en henvisning fra lægen er det gratis at gå til psykiater.
På hjemmesiden sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/ kan du finde en psykiater, der har overenskomst med sygesikringen.

Under ”Behandlere” kan vælges: Børne- og ungdomspsykiater.

NB! Nogle psykiatere mestrer både medicinsk behandling og psykoterapi. Se den enkelte psykiaters hjemmeside. Spørg evt. hvem den praktiserende læge kan anbefale. Lægen ved evt. også, noget om, hvor lang ventetid der er hos de forskellige.

Psykiater uden overenskomst (det vil sige en psykiater, som man selv betaler) kan slås op på krak. Vær opmærksom på, at nogle psykiatere primært behandler med medicin, andre foretrækker så vidt muligt terapi.

I Angstforeningen anbefaler vi, at man så vidt muligt behandler børn og unge med terapi og ikke med medicin. Der kan dog være tilfælde, hvor et barn er så forpint, at det kan være nødvendigt at give medicin.

Børne- og Ungdomspsykiatri

I nogle tilfælde kan lægen give en henvisning til et pakkeforløb til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Du kan hente en pdf om pakkeforløbet, hvor du kan læse mere.

Artikler

Hvad gør man som forældre, når ens barn ikke vil i skole? Det kan i starten måske synes “uskyldigt” og forveksles lidt med pjækkeri, men et ufrivilligt skolefravær kan udvikle sig og ende med at blive decideret “skolevægring”, eller det vi også kender som “bekymrende skolefravær”. Her handler det ikke om, at barnet pjækker og ikke orker at gå i skole, men om at barnet simpelthen ikke “tør”.

Læs hele artiklen "Skolevægringens mange sider - at finde vejen gennem årsager og behandling" af Christina Krogh, stud. psych, socialrådgiver og pædagogisk konsulent i Center for Skolevægring.

Nyttige links

Information om rettigheder til dig, der er forælder til et barn (0-14 år), som er i behandling i psykiatrien.
psykiatrien.rm.dk/praktisk-information/rettigheder/rettigheder-for-born-i-psykiatrien-0-14-ar/