Nyheder

Nyt navn: Angst & StressForeningen

Dato: 06-05-2024

Angstforeningen har ændret navn til Angst & StressForeningen

Angstforeningens navn blev ved generalforsamlingen den 29. april ændret til Angst & StressForeningen.

Navneændringen, som blev vedtaget på baggrund af et forslag fremsat af foreningens bestyrelse, skyldes, at man gerne vil tydeliggøre, at foreningen arbejder for at skabe bedre forhold samt oplyse, støtte og forebygge, både når det drejer sig om angst og stress.

Mennesker berørt af angst udvikler ofte stress pga. den belastning det er at have angst, mens mennesker berørt af stress ofte udvikler angst afhængigt af, hvordan de tolker de fysiske symptomer, og hvor meget de bekymrer sig om den situation, som har udløst stress.

Læs mere om stress.

Hvad betyder navneændringen for dit medlemskab?

I praksis betyder navneændringen ikke noget for dit medlemskab. Men du vil opleve, at vi hen ad vejen vil udvide vores oplysningsmateriale til i højere grad også at omfatte stress, lige som vi vil sikre, at vores frivillige har en god basisviden både om angst og stress. Skulle det vise sig, at der er tilstrækkelig interesse for selvhjælpsgrupper for deltagere med stress, vil disse blive oprettet.

Tilbage