Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar
QR-kode
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Internetbaseret selvhjælpsterapi mod selvmordstanker

Har du selvmordstanker, og har du lyst til at være med i et forskningsprojekt, som undersøger om internetbaseret terapi kan hjælpe personer med selvmordstanker?

Cool Kids til børn med angst og autisme

- børn søges til effekt-undersøgelse i Midtjylland

Vis din angst
 
Video
Angstklinikken i Aarhus for børn og unge

Psykologisk Institut
Århus Universitet

Angstklinikken på Psykologisk Instituts tilbyder behandling til et antal børn og unge i alderen 7 – 17 år med angstproblemer som et led i instituttets undervisning.

Behandlingen er gratis

Hvad består Angstklinikkens behandlingen af?
Behandlingen er for børn med angst i alderen 7-17 år og foregår i samarbejde med deres forældre.

Normalt tilbydes gruppebehandling, som forløber over 10 ugentlige møder af 2 timers varighed, hvor barnet/den unge og (helst) begge forældre deltager. Tidspunktet for terapien vil blive lagt om eftermiddagen, så terapien griber så lidt som muligt ind i familiens dagligdag. Behandlingen bygger på kognitivt adfærdsterapeutiske principper.

I behandlingen vil der deltage et antal psykologistuderende, der er i gang med sidste del af deres studium

Behandlingen bygger på Cool Kids programmet, som er et veldokumenteret udenlandsk program, der har vist sig at have god effekt. Der kræves ikke henvisning for at modtage behandling. Yderligere information kan ses på Angstklinikkens hjemmeside.

Vær opmærksom på at Angstklinikken i øjeblikket er i gang med at planlægge de forskningsaktiviteter, der skal finde sted i 2017, hvilket betyder forandringer i forhold til de behandlingstilbud (Cool Kids/Chilled), som klinikken har udbudt indtil nu. I 2017 vil vores forskning koncentrere sig om børn og unge med socialfobi eller omfattende skolefravær. Det vil sige, at det fortrinsvist er børn og unge med disse udfordringer, som vil få mulighed for et tilbud om behandling.

Hvad er angst?
Angst er en normal følelse, som er nødvendig for at overleve. For det meste bliver angst oplevet som frygt eller bekymring. Angst er nyttig og hjælper os med at yde vores bedste. Som det meste her i livet er for meget angst imidlertid ikke en god ting. Om angst kan betragtes som et problem afhænger af

 • Graden af angsten (hvor alvorlig den er)
 • Om angsten passer til alderen
 • I hvilken grad angsten påvirker barnets liv og aktiviteter

Har børn og unge angstlidelser?
Angst er et problem, der kan påvirke mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling. En del børn med alvorlig angst vokser fra angsten med alderen eller får positive oplevelser, der kan hjælpe dem med at overkomme angsten. Nogle børn med svær angst vil imidlertid fortsætte med at blive begrænset i deres livsudfoldelse gennem hele livet.

Former for angst hos børn og unge
Der er forskellige måder, hvorpå angst kan komme til udtryk hos børn. Nogle af disse nævnes her:

Børn med separationsangst bekymrer sig om, at noget slemt skal ske med mor eller far eller med dem selv, når de ikke er sammen. Derfor vil disse børn ofte ikke være væk fra deres forældre, f.eks. ikke gå i skole, sove hos en kammerat eller deltage i skolelejr.

Børn med socialangst er sky og tilbagetrukne og bekymrer sig meget om, hvad andre synes om dem. De undgår derfor mange sociale situationer såsom fødselsdage, fester, sportsbegivenheder, at købe ting i forretninger eller at svare en telefon. De har ofte svært ved at etablere venskaber.

Børn med generaliseret angst er overdrevent bekymrede. De bekymrer sig om mange forskellige områder af deres liv såsom skolen, konkurrencer, sport, familien, og nyt der skal ske. De skal ofte beroliges, og kan have fysiske symptomer som hovedpine, kvalme og diarre.

Børn oplever sjældent panikangst. Unge med panikangst har regulære panikanfald tilsyneladende uden grund og bekymrer sig også, om anfaldene kommer igen. De begynder derfor at undgå steder og aktiviteter af frygt for at få et panikanfald.

Depression hænger ofte sammen med angst. Deprimerede børn kan være triste, uden energi, umotiverede, og selvbebrejdende. De kan føle, at de ikke har noget at se frem til.

Mange børn har flere af disse problemer og kan også have andre problemer såsom problemer med kammerater og skolearbejde.

Hvordan ved jeg, om mit barn er angst?
Angste børn er ofte velopdragne og generer ofte ikke andre. De kan derfor let blive overset, fordi de ikke laver ballade og nødigt vil gøre opmærksom på sig selv.

Selvom angst hos børn kan være svær at opdage, er der alligevel typer af adfærd, som forældre kan være opmærksomme på. Angste børn kan for eksempel

 • Være ekstremt velopdragne i skolen og sammen med andre (men ikke nødvendigvis hjemme).
 • Stille mange unødvendige spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
 • Komme ud af balance hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i rutinen.
 • Være enspændere, og kun have lyst til at være sammen med få mennesker, de er trygge ved (som kan være ældre eller yngre end dem selv).
 • Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv.
 • Blive syge, når de skal præstere noget i skolen.
 • Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter, som f.eks. andre børns fødselsdage.
 • Klynge sig til forælderen i situationer uden for hjemmet.
 • Være bekymret for, at ”dårlige ting” skal ske.
 • Være bekymret for at gå i skole efter ferier eller måske hver mandag.
 • Undgå uvante situationer, blive syg, ikke møde op til eller udholde situationer, der er stressende.
 • Komme ud af balance, hvis en nær ven ikke er i skole.
 • Ofte stille ”hvad nu hvis” spørgsmål.
 • Være perfektionistiske, bruge overdrevent lang tid på lektier, fordi de skal laves perfekt.
 • Have svært ved at sove, tage lang tid om at falde i søvn eller vågne i løbet af natten og have brug for trøst fra forældrene (evt. sove i forældrenes soveværelse).
 • Jævnligt have hovedpine eller mavepine.
 • Være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation.
 • Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå galt i enhver situation.

Hvis dit barn har et eller flere af ovenstående problemer, kan det muligvis have gavn af vores behandlingstilbud. Læs mere om mulighederne for behandling på Angstklinikkens hjemmeside.

Hvordan kan vi kontaktes?
For skriftlige henvendelser til klinikken:
Skriv til sekretær Marianne Bjerregaard Madsen, e-mail
Alle mailhenvendelser vedrørende behandling vil blive besvaret inden for 1-2 uger.

For telefonhenvendelser:
Ring til sekretær Kristian Mørch Abell på tlf. 87 16 58 48.
Telefontid mandag og onsdag kl. 11-12 og kl. 13-14.

Behandlinger foregår på:
Angstklinikken
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Universitetsparken
Bartholins Allé 13, Bygning 1343
8000 Aarhus C.

Tusind tak!
HjerteTakket være vores donorer er vi kommet i mål med de 101 gaver af mindst 200 kr., som er så vigtige for foreningens økonomi. Tak til alle for det forgangne år. Vi ses i 2018.
Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster 250 kr. pr. år.

Læs mere Læs mere
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i Google Play og iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739